Vanwege de nieuwe beleidswaardeberekening komen Aw en WSW binnenkort met een nieuwe LTV en solvabiliteitsnorm. De minister van BZK heeft aangegeven dat het verstandig is als corporaties in hun financieel beleid een eigen norm hanteren. 

Hoe kom je tot een eigen norm?

Door te kijken naar de afweging tussen de zekerheid van volkshuisvestelijke prestaties die corporaties willen leveren en de financiële ruimte die corporaties nodig hebben, ontstaat voor iedere corporatie een norm die past bij de opgave van jouw corporatie. Dat doen we voor de ICR, de LTV en de solvabiliteit. 

Inschrijven

Wat te verwachten tijdens het webinar

Op dinsdag 25 juni 2024 verzorgen wij samen met Accent Advies een webinar rondom de herijkte normen van het financieel kader en lichten toe hoe je zelf normen kan bepalen voor de financiële kengetallen. 

Alice Jansen van Accent Advies en Coen Ravesloot van Ortec Finance lichten toe hoe de methode die Aw en WSW gebruiken voor het bepalen van de buffer voor macro economische risico’s voor jouw corporatie ingezet kan worden. Wij leggen in dit webinar uit hoe je eigen normen bepaalt en hoe je deze onderbouwt.

Webinar Details

Hoe kom je tot eigen normen op basis van de nieuwe beleidswaarde?
📅  dinsdag 25 juni 2024
⏰  11:30-12:30 uur

Meer over eigen normen

Beluister de podcast: Buffers en Beleidsruimte
Hulp nodig bij Buffers en Beleidsruimte? Bekijk onze dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm