Duur:                      1 dag
Investering:           850 EUR (Open gebruikersopleiding) / 2.600 EUR (In-house opleiding)
Data & locatie:      Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk | Online
Extra informatie:   Download pdf

Met SBI maakt u een portefeuillestrategie die financieel haalbaar is en voldoet aan uw wensportefeuille. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties het model optimaal benutten en daarom leiden we u graag op.

Voor wie:

De SBI gebruikersopleiding is bedoeld voor personen die met SBI (gaan) werken, zoals de eindgebruikers en degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een deel van de gegevens. Denk hierbij aan de portefeuillemanager, manager financiën, beleidsadviseur en medewerker financiën. Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van SBI en kunnen zij zelfstandig met SBI aan de slag. Daarnaast kunnen de deelnemers de uitkomsten analyseren en controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde overzichten.

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Inschrijven

Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm