Event signup
Duur:                      1 ochtend (9:30 – 12:30 uur)
Investering:           Deelname is gratis
Data & locatie:      Donderdag 30 juni 2022 | Op locatie: Ortec Finance Rotterdam max. 40 pers. (max. 2 pers. per corporatie) |
                                                                           Online: via Zoom

Wat speelt er allemaal op het vlak van het huurbeleid? Hoe moet ik dat interpreteren en wat betekent dat voor mijn corporatie? Dat is de uitdaging waar corporatiemedewerkers voor staan. Om je hierbij te helpen organiseert Ortec Finance met medewerking van Aedes en ABF Research een (gratis) kennisbijeenkomst op 30 juni 2022 van 09:30- 12:30 uur.

Kennisdeling, zeker ook tussen corporaties onderling, staat hierbij centraal. Reserveer deze datum in je agenda en meld je alvast aan (er is een beperkt aantal plaatsen, maar je kunt de bijeenkomst ook online volgen).

Aanmelden Kennissessie Huurbeleid op 30 juni 2022

Het huurbeleid van corporaties staat volop in de belangstelling. In het coalitieakkoord werden veranderingen omtrent de huurregelgeving al aangekondigd. In het programma Betaalbaar Wonen gaat minister De Jonge verder in op bijvoorbeeld de genormeerde huren als basis voor de huurtoeslag, regulering van de middenhuur en huurverlaging voor mensen met een laag inkomen i.c.m. inkomensafhankelijke huurverhoging voor de hogere inkomens. Ook zijn er nieuwe afspraken in voorbereiding over de jaarlijks maximaal toegestane huurverhoging. Tegelijkertijd wordt de toch al (financieel) kwetsbare doelgroep van corporaties geconfronteerd met hoge prijsstijgingen.

Tijdens de kennissessie worden de actuele ontwikkelingen toegelicht en nader met elkaar besproken. Ook behandelen we de verschillende vormen van huurbeleid die nu door corporaties worden gevoerd en welke aanpassingen nodig of gewenst zijn vanwege de gewijzigde omstandigheden. Wat is de impact vanuit maatschappelijk en financieel perspectief? Bovendien staan we stil bij de vraag hoe het huurbeleid het beste kan worden vertaald in de meerjarenprognose van de eigen corporatie. Dat laatste is ook een opstapje naar een vervolg. Later in 2022 start Ortec Finance namelijk met geïnteresseerde corporaties een pilotproject omtrent het huurbeleid en de concrete uitwerking ervan voor de deelnemers. Wil je hier meer over weten? Sluit dan zeker aan op 30 juni! Maar ben je gewoon geïnteresseerd in het onderwerp huurbeleid en wil je bijgepraat worden, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.

Sprekers

Isabel Mandour

Consultant
Ortec Finance

Annique Verkoeijen

Consultant
Ortec Finance

Bob Witjes

Bob Witjes

Belangenbehartiger
Aedes

Berry Blijie

Berry Blijie

Managing Director
ABF Research

Programma

Download hier een PDF van het complete programma inclusief een toelichting.

Aanmelden Kennissessie Huurbeleid op 30 juni 2022

Vragen?

Neem voor praktische vragen over deze kennisdeling contact op met Bianca van de Kaa via bianca.vandekaa@ortec-finance.com.

X