Op donderdag 1 december 2022 verzorgen Bas Werker en Martin Bakker een webinar over koopkrachtbescherming.

Dit webinar wordt georganiseerd naar aanleiding van eerder onderzoek van Ortec Finance hierover. Daarop zijn veel reacties gekomen die alle reden geven om hier dieper op in te gaan en vragen over te stellen.

Over het webinar

  • Onderwerp: Koopkrachtbescherming
  • Wanneer: Donderdag 1 december, 15:00 - 16:00 uur, inclusief Q&A
  • Platform: GoTo webinar

Sprekers

Bas Werker, hoogleraar Econometrics and Finance aan de Tilburg University, verbonden aan Netspar en een belangrijke adviseur als het gaat om het nieuwe pensioenstelsel in Nederland, spreekt onder meer over:

  • Hoe de discussie over inflatierisicodeling verlopen is
  • Wat de opties hiervoor zijn
  • Wat er uiteindelijk van in de wet gekomen is

Martin Bakker, Senior Consultant bij Ortec Finance, adviseert al 15 jaar Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van ALM, houdt zich bezig met het nieuwe pensioencontract en specifiek naar de vul- en verdeelregels van de solidariteitsreserve, spreekt over:

  • Hoe kan in het nieuwe stelsel het beleid vormgegeven worden als men streeft naar (gedeeltelijke) koopkrachtbescherming?
  • Wat kost (gedeeltelijke) koopkrachtbescherming in het nieuwe stelsel?
  • In hoeverre is het nieuwe stelsel bestand tegen de huidige economische omstandigheden als koopkrachtbehoud wordt nagestreefd?

Registreer je voor dit webinar via de button:

Registreer mij voor webinar Koopkrachtbescherming 1 december

Test graag voorafgaand je techniek; tips en links hiervoor vind je in de bevestigingsemail van het GoTo webinar platform.


Heb je vragen, stuur dan een bericht naar john.kuijt@ortec-finance.com.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm