In november 2018 publiceerden Aw en WSW hun nieuwe gezamenlijke beoordelingskader. Naast de inhoudelijk focus van het kader op financiële continuïteit, het bedrijfsmodel en governance & organisatie van de corporatie, is ook de wijze van beoordelen en samenwerken tussen beide organisaties vernieuwd.

Met de gratis zelfbeoordelingstool goed voorbereid in gesprek met Aw en WSW

Vanuit onze klanten weten we dat er vragen leven over wat het nieuwe beoordelingskader voor ze betekent en hoe het nieuwe beoordelingskader voor ze uitpakt. Ortec Finance en Accent ontwikkelden hiervoor een zelfbeoordelingstool voor corporaties. Met deze tool kun je jezelf als corporatie beoordelen ten opzichte van het nieuwe kader. Deze zelfbeoordeling is geschikt voor de basisbeoordeling. We stellen je deze zelfbeoordelingstool gratis ter beschikking.

Gratis downloaden zelfbeoordelingstool

We kunnen ons voorstellen dat je in de voorbereiding op de gesprekken met Aw en WSW nog vragen heeft over het beoordelingskader of ondersteuning in de voorbereiding zoekt. Afhankelijk van de vraag die je hebt, kunnen Ortec Finance en Accent je hierin met gerichte dienstverlening verder helpen. Wij bieden hiervoor een drietal mogelijkheden: informatiebijeenkomsten in maart, een individuele in-huis kennissessie of Ortec Finance en Accent als kritische gesprekspartner.

Informatiebijeenkomsten

Na twee succesvolle informatiebijeenkomsten eind 2018, organiseren wij weer twee nieuwe informatiebijeenkomsten op 21 maart 2019 (Rotterdam) en 28 maart 2019 (Baarn) bedoeld voor RvC leden, bestuurders, directeuren financiën en bedrijfsvoering, risicomanagers en controllers. Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij je informeren over het nieuwe beoordelingskader met daarbij vooral aandacht voor de nieuwe of veranderde elementen in de beoordeling. De bijeenkomsten vinden plaats in de vorm van een ronde tafel gesprek, waarbij ook ruimte is voor het delen van kennis en ervaringen met andere deelnemers. De bijeenkomsten zijn in de middag gepland en duren circa twee uur. Je kan je inschrijven via de onderstaande knop.

Programma

15:00 - 15:15 uur: Ontvangst
15:15 - 15:30 uur: Opening
15:30 - 16:45 uur: Nieuwe beoordelingskader
16:45 - 17:00 uur: Zelfbeoordelingstool
17:00 - 17:30 uur: Discussie & rondvraag
17:30 uur: Afsluiting en napraten onder het genot van een drankje


Datum/Locatie

Datum: 21 maart 2019

Locatie: Ortec Finance, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

Datum: 28 maart 2019

Locatie: Accent, Amalialaan 126E, 3743 KJ Baarn


Kosten

De kosten voor het volgen van de informatiebijeenkomst bedragen € 295, vrij van BTW. De kosten van de informatiebijeenkomst zijn inclusief koffie/thee/water en informatiemateriaal.

Inschrijven informatiebijeenkomst

Individuele in-huis kennissessie

Wij kunnen je ook met een individuele in-huis kennissessie ondersteunen in je voorbereiding op het gesprek met Aw en WSW. Deze kennissessie biedt niet alleen inzicht in de nieuwe elementen van het gezamenlijk beoordelingskader, maar gaat een stap verder. Met de sleutelpersonen in uw organisatie, organiseren we een kennissessie, waarbij ingegaan wordt op zowel de financiële als niet-financiële onderdelen van het kader. We zullen specifieke onderdelen die voor je van belang zijn verder uitdiepen in deze sessie. Deelnemers zijn bestuur, management team en medewerkers die betrokken zijn in de voorbereiding; de workshop duurt een dagdeel.


Kosten

De kosten voor een individuele in-huis kennissessie bedragen € 1.995, vrij van BTW.

Individuele in-huis kennissessie aanvragen

Kritische gesprekspartner

We bieden je onze kennis en ervaring aan als kritische gesprekspartner. We houden je een spiegel voor en je krijgt een goed beeld van de wijze waarop Aw en WSW je zullen beoordelen. We doen desk research, houden interviews met een aantal sleutelpersonen en vragen financiële gegevens op om een inschatting te maken van de kwantitatieve indicatoren die Aw en WSW in hun beoordeling gebruiken. We vragen het bestuur en management team in jouw corporatie de onderdelen van het kader zelf te beoordelen. We organiseren daarna een interactieve workshop. In deze afsluitende sessie reflecteren we op het zelfbeeld van jouw corporatie, stellen we kritische vragen en faciliteren we de discussie.


Kosten

De kosten van onze rol als kritisch gesprekspartner worden afgestemd op de behoefte van de corporatie.

Kritische gesprekspartner aanvragen

Certificaat

De informatiebijeenkomsten en kennis sessies van Ortec Finance zijn CEDEO, CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de informatiebijeenkomst of kennis sessie een certificaat Permanente Educatie punten van ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf aangeven.

Algemene Voorwaarden

Op de informatiebijeenkomsten en kennis sessies zijn de algemene voorwaarden opleidingen van Ortec Finance van toepassing. Indien je kiest Ortec Finance en Accent in te schakelen als kritische gesprekspartner zijn de algemene voorwaarden consultancy van Ortec Finance van toepassing. In het online inschrijfformulier wordt je gevraagd wel of niet akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Heb je nog vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met Frank van Egeraat of Frank Vermeij via de onderstaande contactgegevens.

Accent Organisatie Advies
Frank van Egeraat
Partner
f.vanegeraat@accentadvies.nl
+31 6 23 16 23 82

Ortec Finance
Frank Vermeij
Managing Director
frank.vermeij@Ortec Finance.com
+31 6 12 44 91 92

Gratis downloaden zelfbeoordelingstool

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm