Duur: 1 dag
Investering: 500 EUR
Data & locatie: Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk.

Complexsessies zijn een essentieel onderdeel van assetmanagement. Complexsessies leveren immers belangrijke input voor het bepalen van het optimale complexbeleid, doordat de kennis van medewerkers op een gestructureerde manier wordt verzameld, besproken en gekoppeld aan de prestaties van complexen. Het complexbeleid vormt op zijn beurt input voor de meerjarenbegroting. Om deze input tijdig te kunnen leveren, organiseren veel corporaties de komende maanden complexsessies. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je de verbinding legt met de strategische doelstellingen? Hoe moeten de aanwezigen zich voorbereiden en hoe verwerk je de resultaten van de complexsessie? Kortom, wat is er allemaal voor nodig om een complexsessie succesvol te laten verlopen?

Voor wie?

De themabijeenkomst is bedoeld voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij complexsessies.

Wat kun je verwachten?

Tijdens deze sessie behandelen we de theorie rondom complexsessies, maar gaan we ook in op praktijkvoorbeelden en best practices. Je krijgt handige tips, trucs en handreikingen om zelf complexsessies te organiseren of om hieraan een bijdrage te leveren. Aan het einde van de sessie ben je zelf in staat om een complexsessie te organiseren.

Aanmelden en kosten

De kosten voor de themabijeenkomst zijn € 500,- (vrij van BTW) per deelnemer. De kosten voor de themabijeenkomst zijn inclusief koffie, thee, lunch en opleidingsmateriaal. Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk.

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm