Event signup
Duur:                       1 dag
Investering:            Online: 700 EUR (extra deelnemer 450 EUR) / Op locatie: 750 EUR (extra deelnemer 500 EUR)
Data & locatie:      Dinsdag 1, donderdag 3, dinsdag 8 en donderdag 17 december 2020 | Online via Teams
Dinsdag 8 december 2020 |  Van der Valk Eindhoven
Donderdag 10 december 2020 | Van der Valk Rotterdam
Dinsdag 15 december 2020 | Van der Valk Vianen 

Inschrijven


Om uw kennis van het gebruik van TMS op te bouwen en op peil te houden, organiseren wij jaarlijks, bij publicatie van het Waarderingshandboek, een thema-opleiding marktwaarde. Deze opleiding is een mix van theorie en praktijk en biedt tevens de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met collega’s. 

Gezien de huidige complexe ontwikkeling van de COVID-19 (Coronavirus) situatie, zal de opleiding dit jaar voor het eerst online worden aangeboden. Waar mogelijk zullen we de opleiding ook op verschillende locaties in het land organiseren. De cursuslocaties hebben stappen ondernomen om de veiligheid van de cursisten en cursusleiders, conform de richtlijnen van het RIVM, te waarborgen. Indien het huidige advies van het RIVM wijzigt, wordt hier opvolging aan gegeven met als mogelijk resultaat dat de opleidingen op locatie worden vervangen door online opleidingen.

Waarderingshandboek

Gedurende de opleidingsdag wordt stilgestaan bij de verschillende wijzigingen in het Waarderingshandboek 2020. Daarnaast wordt het proces van het opstellen en controleren van de jaarrekeningwaardering opgefrist. Hierbij wordt aandacht besteed aan wijzigingen in de workflow. De diverse controlemogelijkheden, rapportages en ratio’s binnen TMS 2020.1 worden eveneens behandeld. 

Nieuw dit jaar is dat ter voorbereiding op de waarderingsronde 2020 de handleiding ‘TMS-prognosewaardering 2020’ beschikbaar wordt gesteld. Deze handleiding zet het proces om een prognosewaardering op te stellen op peilmoment 31-12-2020, door daarbij gebruik te maken van de handboekregels 2019, uiteen. Indien de keuze wordt gemaakt om voorafgaand aan de opleiding een prognosewaardering aan te maken, dan kan gedurende de opleidingsdag een nieuwe waardering, nu met de handboekregels 2020, worden opgesteld. Deze stapsgewijze werkwijze biedt TMS gebruikers meer handvatten in de verklaring van de waardeontwikkeling, enerzijds als gevolg van de nieuwe objectgegevens en anderzijds als gevolg van de handboekregels 2020. 

Wij adviseren de TMS gebruikers om, ter voorbereiding op de opleidingsdag, de objectgegevens naar het prijspeilmoment 31-12-2020 te actualiseren. Gedurende de opleidingsdag zullen de TMS gebruikers, daar waar mogelijk, in de eigen TMS omgeving werken en zo de eerste werkzaamheden voor de jaarrekeningwaardering 2020 in TMS uitvoeren. Indien het niet wenselijk of haalbaar is om de objectgegevens voorafgaand aan de opleidingsdag te actualiseren naar het prijspeilmoment 31-12-2020, wordt een TMS demo omgeving beschikbaar gesteld. Cursisten kunnen in deze omgeving, aan de hand van opdrachten, oefenen met het opstellen van een jaarrekeningwaardering in TMS.

Wij adviseren alle TMS gebruikers één van de opleidingsdagen bij te wonen.

Programma

09:00 - 09:30 uur                     Ontvangst en testmogelijkheid techniek (indien online opleiding)
09:30 - 12.30 uur                      Plenaire sessies en opgaven
12:30 - 13:30 uur                       Lunch
13:30 - 15:30 uur                       Plenaire sessies en opgaven
15:30 - 16:00 uur                       Nabespreking cursusprogramma en evaluatie

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 750,- voor de eerste cursist en € 500,- voor iedere volgende cursist van dezelfde corporatie (op locatie) en € 700,- voor de eerste cursist en € 450,- voor iedere volgende cursist van dezelfde corporatie (online), Vrij van BTW. De kosten van deze opleidingsdag zijn inclusief koffie/thee/water, lunch en trainingsmateriaal. Voor deelname aan de online opleiding geldt een korting van € 50,- per cursist. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande opleidingsdag een certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit bij aanmelding aangeven. Voor online deelname geldt dat alleen PE-punten gegeven kunnen worden voor vastgelegde deelname aan de gehele duur van de opleiding. 

Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen

Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Inschrijven?

De eerstvolgende themaopleidingen Marktwaarde TMS vinden plaats op 1, 3, 8, 10, 15 en 17 december 2020. Inschrijven kan via onderstaande button.

Inschrijven

Vragen over deze opleiding?

Neem contact op met Manja Horn, via Manja.Horn@ortec-finance.com of +31 20 700 97 45.

X