Duur:                     1 dag
Investering:          850 EUR
Data & locatie:     Planning nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk.

Deze opleiding is inmiddels traditie en voor veel corporaties de stok achter de deur voor de start van de nieuwe jaarcyclus. Ook dit jaar richt de opleiding zich op het actualiseren van SBI. De opzet is wel wat veranderd, mede naar aanleiding van jullie feedback.

Voor wie?

Deze opleiding is gericht op SBI gebruikers en managers. Het doel is niet dat je na deze opleiding de actualisatie en ijking volledig zelf kunt. Het biedt meer achtergrond en leidt tot meer kennis van SBI, de stappen die wij doorlopen bij een actualisatie en ijking en kennis van corporatiefinanciën. De dag is naast de kennis die wij delen ook bij uitstek een moment voor kennisuitwisseling met andere corporaties. Juist ook voor corporaties die de actualisatie en ijking niet zelf doen is de opleiding relevant. Voorbereiding is niet nodig voor de opleiding. Specialistische kennis over het inrichten van SBI is evenmin noodzakelijk.

Wat kun je verwachten?

Tijdens deze dag nemen we je mee langs de stappen die onze consultants doorlopen wanneer zij een SBI-omgeving actualiseren en ijken met WALS. We bieden inzicht in wat wij doen en daarmee ook handvatten voor geïnteresseerden die de werkzaamheden zelf willen doen. We bieden een leuke mix tussen plenaire kennisdeling en opgaven die je alleen of met een collega kunt maken.

Programma

Ochtendgedeelte: Stappenplan SBI-actualisatie en inrichting

Leerdoel: Te doorlopen stappen en volgorde delen, kasstromen en waardering inrichten.

Wij leiden je stap voor stap langs de verschillende te actualiseren velden en in te richten onderdelen in SBI. Ook lichten we toe waar de invoerdata vandaan komt en staan we stil bij de vastgoedsturingscyclus. Op basis van data uit een demo-set zullen we een en ander toelichten over de inrichting van kasstromen en de markt- en beleidswaarde. Voorbereidingstijd blijft voor de deelnemers dus beperkt.


Middaggedeelte: IJking SBI met WALS en controlemogelijkheden

Leerdoel: (beter) Leren ijken en uitkomsten controleren.

In het middaggedeelte bespreken we de aandachtspunten voor het ijken van de omgeving met WALS en ook de mogelijkheden om uitkomsten te controleren. Zo wordt het vertrouwen in SBI verder versterkt.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen 850 euro (vrijgesteld van BTW) op basis van deelname van één cursist (inclusief documentatie en ijkingstool). De kosten voor iedere extra cursist van dezelfde woningcorporatie bedragen 300 euro. Wij raden je aan om met minimaal 2 personen deel te nemen, dit in het kader van kennisdeling tussen strategie en financiën binnen de organisatie. Vanzelfsprekend kunnen we ook na de opleiding nog ondersteunen bij de inrichting en/of ijking.

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande opleiding een certificaat met 4 Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf aangeven.

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte worden gehouden van wanneer de nieuwe data bekend worden? Neem contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm