Duur:                      1 dag
Investering:           750 EUR (eerste cursist) / 500 EUR (voor iedere volgende cursist van dezelfde corporatie)
Data & locatie:      Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk.

Strategische risico’s: opstellen en analyseren van scenario’s

De meerjarenbegroting wordt gevormd door het gekozen beleid van de corporatie en externe en interne onzekerheden. Voorbeelden van onzekerheden zijn vertraagde projecten als gevolg van de coronacrisis, tegenvallende verkopen door marktomstandigheden, lagere huurinkomsten door de coronacrisis of gewijzigde regelgeving en hogere investeringskosten door een verkeerde inschatting van de duurzaamheidsinvesteringen. In het kader van risicomanagement is het belangrijk om inzicht te krijgen in onder andere de financiële gevolgen van de onzekerheden (what-if scenario’s).

Voor wie:

De opleiding is bedoeld voor financiële medewerkers (WALS-gebruikers), portefeuillemanagers (SBI-gebruikers en niet-SBI-gebruikers), strategen en andere geïnteresseerden van de corporatie. Bij de uitwerking van de risico’s zijn over het algemeen verschillende personen en afdelingen van de corporatie betrokken. Een portefeuillemanager definieert bijvoorbeeld de what-if scenario’s en vraagt aan de WALS-gebruiker om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken. Samenwerking en de mogelijkheid om te sparren met elkaar zijn belangrijk. We raden daarom sterk aan om gezamenlijk aan de opleiding deel te nemen.

Programma

  • 09:00 - 09:30 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 09:30 - 12:30 uur     Plenaire presentatie en opdrachten
  • 12:30 - 13:15 uur      Pauze
  • 13:15 - 16:00 uur      Presentatie en opdrachten in WALS en SBI werkgroepen

Wat kun je verwachten

In het ochtenddeel van de trainingsdag gaan we in op de verschillende risico’s van de corporatie en leggen we uit hoe je vanuit de risicogedachte kunt komen tot de what-if scenario’s. Daarna ga je, onder begeleiding van onze consultants, zelf aan de slag om de belangrijkste risico’s van jouw corporatie in kaart te brengen en deze te vertalen naar what-if scenario’s.

In de middag ga je de what-if scenario’s doorvertalen naar onze modellen. Je neemt als corporatie deel aan de WALS werkgroep óf de SBI werkgroep. Indien je met meerdere collega’s van dezelfde corporatie deelneemt en het betreffen de WALS- en SBI-gebruikers, dan maak je dus als corporatie de keuze uit één werkgroep. We willen op deze manier de samenwerking met je collega bevorderen om gezamenlijk de what-if scenario’s uit te werken. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de deelnemer die geen gebruiker is van het model een beter beeld krijgt in de mogelijkheden van het model. Bij de inschrijving vragen we je om te kiezen voor een werkgroep.

Voorbereiding en praktische informatie

De opleiding wordt bij Van der Valk Vianen georganiseerd. Ortec Finance volgt de complexe ontwikkeling van de COVID-19 (Coronavirus) situatie op de voet en heeft stappen ondernomen om de veiligheid van klanten en werknemers te waarborgen. Indien het advies van het RIVM wijzigt, zal de opleiding op 15 september 2020 online in een aangepaste vorm worden aangeboden. Indien we genoodzaakt zijn om de opleiding online te geven vanwege COVID-19 omstandigheden dan worden de deelnemers uiterlijk 1 september 2020 per mail op de hoogte gesteld.

Op de trainingsdag kan je in de middag aan de slag gaan met je eigen WALS begrotingsset of eigen SBI omgeving. Eventueel is er de mogelijkheid om te werken met een demovariant. Voorafgaand aan de trainingsdag ontvang je een mail met de praktische informatie.

Kosten

De kosten voor het volgen van de trainingsdag bedragen € 750,- voor de eerste cursist en € 500,- voor iedere volgende cursist van dezelfde corporatie. Onze opleidingen zijn vrij van BTW.  De kosten voor de trainingsdag zijn inclusief koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal. Ook zorgen wij voor de aanwezigheid van laptops.

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor deze opleidingen een certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Via het aanmeldformulier kun je dit aanvragen.

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm