Event signup
Duur:                     1 dag
Investering:          1.100 EUR, waarvan 850 EUR excl. BTW (Open Risicoanalyse vervolgopleiding) / 1.750 (Individueel) /
      2.550 EUR (In-house opleiding)

Data & locatie:     11 maart 2021 - Online (gewijzigde opzet) of op locatie wordt later bepaald.
Extra informatie:  Download pdf

Inschrijven

Een doorsnee begrotingsmodel ondersteunt slechts het gebruik van één mogelijk economisch scenario, meestal de gemiddelde verwachting. Een dergelijk model houdt geen rekening met de onzekerheid die gepaard gaat met toekomstige economische ontwikkelingen. Binnen WALS is het wel mogelijk om aan de hand van Monte Carlo simulaties rekening te houden met deze economische onzekerheden. Daarnaast gaan we tijdens de opleiding in op de wijze waarop de politieke en organisatorische risico’s in kaart gebracht kunnen worden. Door het analyseren van deze onzekerheden wordt het mogelijk om niet alleen te sturen op één verwacht scenario, maar ook op de bijbehorende risico’s.

Voor wie

De eendaagse WALS risicoanalyse vervolgopleiding is bedoeld voor WALS gebruikers die risicoanalyse opleiding al gedaan hebben en onder begeleiding de eerste zelfstandige risicoanalyse uit willen voeren. Onder professionele begeleiding stel je een risicoanalyse rapportage voor de eigen corporatie op. Basiskennis van WALS en risicoanalyse in WALS is voor deze opleiding vereist.

Risicoanalyse uitvoeren onder begeleiding

Het kan prettig zijn om bij je eerste risicoanalyse extra begeleiding te ontvangen. Bijvoorbeeld om te kunnen klankborden of om een aantal checks te laten uitvoeren. Het is mogelijk om – als vervolg op de risicoanalyseopleiding – onder begeleiding een risicoanalyse rapportage voor de eigen corporatie op te stellen. We focussen in deze vervolgopleiding op de macro-economische risicoanalyse (het doorrekenen van de 200 economische scenario’s). We laten de what-if-scenario’s buiten beschouwing.

  1. Je gaat zelf aan de slag met de controle en inrichting van WALS dataset
  2. Ortec Finance controleert de dataset en koppelt de bevindingen telefonisch terug
  3. Je voert zelf de doorrekening met de RM uit
  4. Ortec Finance controleert de uitkomsten op compleetheid en koppelt de bevindingen telefonisch terug;
  5. Op de opleidingsdag, samen met mensen van andere corporaties, werk je onder begeleiding van Ortec Finance aan de analyse van de uitkomsten en stel je een rapportage op voor je eigen corporatie;

De twee telefonische afspraken (2 en 4) worden in overleg gepland.

Individuele vervolgopleiding

De individuele vervolgopleiding is hetzelfde, op een punt na. De opleidingsdag (stap 5) vindt een-op-een plaats met een consultant van Ortec Finance.

Algemene voorwaarden

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

Inschrijven?

De eerstvolgende WALS Risicoanalyse vervolgopleiding vindt plaats op 11 maart 2021. Inschrijven kan via onderstaande button.

Inschrijven

X