Beschik je over zowel SAM Strategisch als SAM tactisch? Dan biedt Ortec Finance ondersteuning voor het actualiseren van je gehele SAM-omgeving. Daarmee is jouw organisatie klaar voor de nieuwe jaarlijkse vastgoedsturingscyclus.

Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. Je wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Strategiebepaling en het monitoren van de voortgang is daarbij cruciaal. Daarom is het belangrijk om SAM jaarlijks in te zetten en te verankeren in de planning & control cyclus. Het beoordelingskader van WSW en Aw schrijft dat ook voor.

Actuele data

Het assetmanagement gaat aan de slag om de strategische doelstellingen te behalen door alle complexen te voorzien van de juiste complexstrategie. Het assetmanagement stuurt op het bereiken van de gewenste vastgoedtransformatie en rendement, is verantwoordelijk voor de (des)investeringsbeslissingen en de exploitatie van een (deel)portefeuille. De gemaakte keuzes zijn kaderstellend voor de uitvoering ervan op operationeel niveau (propertymanagement) en vormen belangrijke input voor de begroting. Daarom wil je werken met actuele data.

De omgeving van SAM dient om bovenstaande redenen jaarlijks te worden geactualiseerd en te worden geijkt met WALS. De ervaring leert dat vrijwel alle klanten Ortec Finance daarbij om ondersteuning vragen. Het is relatief duur om de kennis die hiervoor nodig is zelf te onderhouden. Om corporaties te ontzorgen, bieden we daarom deze dienstverlening aan. Je bepaalt zelf wanneer we de actualisatie doorvoeren. Uiteraard willen we dat tijdig weten om de werkzaamheden in te kunnen plannen.

Werkzaamheden

De actualisatie start met het in kaart brengen van de wensen van de corporatie over de inrichting van SAM. Er kan bijvoorbeeld een reden zijn om een vastgoedkenmerk toe te voegen. Vervolgens maken we afspraken over de data aanlevering en over de doorlooptijd. Correcte data aanlevering is belangrijk om de doorlooptijd te kunnen garanderen. Ortec Finance verzorgt het inlezen van alle data. Daarna wordt SAM geijkt met WALS. Het eindresultaat is een actuele omgeving die voldoet aan de wensen van dat moment. We verzorgen de werkzaamheden vanaf ons kantoor. Natuurlijk kunnen we aanvullend ook sessies op locatie van de corporatie verzorgen. Ook wanneer je dit wilt, kun je jouw corporatie gewoon aanmelden.

N.B. De mate waarin de omgeving moet worden aangepast bepaalt of het een eenvoudige actualisatie betreft of een her-implementatie. We inventariseren dit aan de voorkant om zo optimaal mogelijk aan jouw behoeften te kunnen voldoen.

Resultaten samengevat

  • SAM Strategisch en SAM Tactisch ingericht op basis van actuele data én wensen
  • IJking WALS en SAM voor gevalideerde omgeving
  • Klaar voor start vastgoedsturingscyclus en bod op de woonvisie

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de actualisatie van SAM? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X