Het assetmanagement stuurt op het bereiken van de gewenste vastgoedtransformatie en rendement, binnen de strategische kaders van de organisatie. Verder is de assetmanager verantwoordelijk voor de (des)investeringsbeslissingen en de exploitatie van een (deel)portefeuille. De gemaakte keuzes zijn kaderstellend voor de uitvoering ervan op operationeel niveau (propertymanagement) en vormen belangrijke input voor de begroting. Daarom wil je werken met actuele data.

De omgeving van SAM dient hiervoor jaarlijks te worden geactualiseerd en te worden geijkt met WALS. De ervaring leert dat vrijwel alle klanten Ortec Finance daarbij om ondersteuning vragen. Het is relatief duur om de kennis die hiervoor nodig is zelf te onderhouden. Om corporaties te ontzorgen bieden we daarom deze dienstverlening aan.

Je bepaalt zelf wanneer we de actualisatie doorvoeren. Uiteraard willen we dat tijdig weten om de werkzaamheden in te kunnen plannen.

Werkzaamheden

De actualisatie start met een kick-off. We bespreken of er redenen zijn om aanpassingen aan de inrichting te doen, bijvoorbeeld andere vastgoedkenmerken. Vervolgens maken we afspraken over de data aanlevering en over de doorlooptijd. Correcte data aanlevering is belangrijk om de doorlooptijd te kunnen garanderen. Ortec Finance verzorgt het inlezen van alle data. Daarna wordt SAM geijkt met WALS. Het eindresultaat is een actuele omgeving die voldoet aan de wensen van dat moment.

Resultaten samengevat

  • SAM ingericht op basis van actuele data én wensen
  • IJking WALS en SAM voor gevalideerde omgeving
  • Klaar voor actualiseren van complexbeleid

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de SAM actualisatie? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X