Benieuwd naar de financiële risico’s van jouw corporatie onder andere economische omstandigheden?

De macro-economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat het risicobewustzijn enorm is gegroeid. Het sturen op risico’s wordt steeds professioneler en ook in WALS zijn de nodige stappen gezet om dit nog beter in kaart te kunnen brengen. Met de RM (Risicomodule) binnen WALS is het mogelijk om deze financiële risico’s te berekenen. De meerjarenbegroting van jouw corporatie kan 2.000 keer worden doorgerekend met steeds een ander economisch scenario. Dat geeft bijvoorbeeld inzicht in de kans dat de meerjarenbegroting over 5 jaar niet voldoet aan de normen die de toezichthouders stellen.

Ben je nog niet bekend met de RM in WALS?

In dat geval bieden we eenmalig een Introductieanalyse op de macro-economische onzekerheid aan. Voor €1.750,- exclusief btw (i.p.v. €2.750,- + licentieopslag) stellen we een risicoanalyse op, op basis van de dPi-set. Je ontvangt vervolgens een rapport met inzichten in de financiële risico’s die jouw corporaties loopt. Hierin nemen we je mee in de overschrijdingskansen die gelden voor de eigen corporatie in combinatie met de bijbehorende economische gevoeligheden. Op deze manier kun je op een laagdrempelige wijze kennismaken met de RM om te zien wat dit jouw corporatie kan opleveren. We presenteren deze uitkomsten en inzichten via een Teams-meeting aan jullie MT of directie.

Benieuwd naar hoe de rapportage eruit ziet? Vraag een demo rapport op bij Roos van Borkum.

Vraag hier de Introductieanalyse macro-economische onzekerheid aan

Wat zijn de verschillen tussen de Introductieanalyse en de reguliere Risicoanalyse?

Wij voeren de Introductieanalyse voor jouw corporatie uit. Wat hebben we hiervoor nodig?

  • Aanleveren van de juiste WALS-dataset (dPi-set).
  • Beschikbaar zijn voor eventuele vragen over de WALS-set.
  • Inplannen van de presentatie-bijeenkomst via Teams met het managementteam of de directie.
  • Corporaties met een GO-licentie: aanleveren van de juiste GO sets. Naast de set die gebruikt is in de dPi, hebben we twee versie nodig waarin de economie is aangepast. Indien nodig kan de GO consultant daarbij ondersteunen.

Welke voorwaarden hangen vast aan het laten uitvoeren van de Introductieanalyse?

  • We voeren de risicoanalyse uit op de dPi-set. We gaan ervan uit dat deze set kwalitatief goed is.
  • We controleren de inrichting van jullie WALS-set op wat wij noemen de ‘risicoafhankelijkheid’. Alleen als de belangrijkste inkomsten en uitgaven zijn gekoppeld aan een index (bijvoorbeeld de prijsindex of de bouwindex), kan de macro-economische risicoanalyse worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld de investeringen in de bestaande voorraad of de nieuwbouw reeds geïndexeerd zijn opgevoerd, kan de risicoanalyse niet worden uitgevoerd.
  • Voor het opleveren van de rapportage hanteren we een doorlooptijd van minimaal twee weken, vanaf het moment dat we de beschikking hebben over de juiste WALS-dataset (dPi-set).

Praktische informatie

Rond alsjeblieft de aanvraag volledig af en vul een correct emailadres in. Als je dat gedaan hebt, ontvang je binnen een paar minuten een bevestiging per mail.

Zoals benoemd zijn de kosten voor deze dienstverlening €1.750,-. Dit bedrag is exclusief BTW en prijspeil 2023.

Facturatie vindt plaats na oplevering.

De oplevering vindt plaats in de vorm van een rapport die je via de mail ontvangt en in de vorm van een Teams-meeting waarin de uitkomsten gepresenteerd worden.

Woningcorporaties die gebruik maken van WALS met ondersteuning door Qonsío kunnen deze dienstverlening afnemen via Qonsío.

Je kunt de dienstverlening nu direct aanvragen via onderstaande button.

Direct Introductieanalyse macro-economische onzekerheid aanvragen

Heb je vragen over deze dienstverlening?

Neem dan contact op met Roos van Borkum via onderstaande contactgegevens.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm