Onze economische en asset return scenario’s: het resultaat van 30 jaar innovatie

Startend vanaf de allereerste versie van 30 jaar geleden zijn onze economische en asset return scenario’s een goed voorbeeld van continue innovatie. Het verschil tussen de allereerste en de meest recente versie van onze scenario’s is natuurlijk enorm. Echter, onze manier van werken is in al die jaren niet veranderd: we verbeteren onze scenario’s en breiden ze steeds verder uit op basis van nieuwe onderzoeksresultaten, ervaringen van het toepassen van de scenario’s en de groeiende en veranderende behoeftes van onze klanten.

Dit is altijd een consistent en stabiel innovatieproces geweest, en dat zal het ook altijd blijven, waarin nieuwe versies van onze scenario methodologie steeds weer verder bouwen op eerdere versies, in plaats van dat we telkens weer een compleet nieuwe richting inslaan. Over de jaren heeft dit proces tot vele baanbrekende innovaties geleid welke nu het fundament vormen van onze economische en asset return scenario’s

En natuurlijk is dit niet waar het eindigt. Onze manier van werken zoals die over de afgelopen 30 jaar zo goed heeft gewerkt zal in de toekomst tot veel nieuwe innovaties blijven leiden die onze klanten in staat stellen om de complexiteit van het nemen van beleggingsbeslissingen beter te managen.

Contact

Hens Steehouwer
Head of Research
+31 10 700 54 24