Ortec Finance-Scenarioset: het resultaat van meer dan 30 jaar continue innovatie

Vanaf de allereerste versies van 30 jaar geleden, zijn onze economische scenario's een goed voorbeeld van continue innovatie. Het verschil tussen de eerste versies van de scenario's en de meest recente is natuurlijk enorm. Maar onze manier van werken is in al die jaren niet veranderd: we blijven continu de scenario's verbeteren en uitbreiden op basis van een mix van het meest recente onderzoek, ervaring met het toepassen van de scenario's in de praktijk, en de groeiende en veranderende eisen die onze klanten aan de scenario‘s stellen.

In het verleden dekten de scenario's slechts een paar economische variabelen en beleggingscategorieën op een jaarlijkse simulatiebasis. Inmiddels is dit uitgegroeid tot meer dan 600 economische en financiële marktvariabelen (benchmarks) op een maandelijkse simulatiebasis. In het verleden werden de scenario's hooguit eenmaal per jaar gekalibreerd, door een of hooguit twee personen, en op basis van gegevens die handmatig werden verzameld uit papieren verslagen. Tegenwoordig produceert een team van 10 tot 15 specialisten de scenario's in de eerste twee weken van elke maand, gebaseerd op een veelvoud van geautomatiseerde gegevensbronnen en geleverd met uitgebreide documentatie. In het verleden werden eenvoudige Vector Auto regressieve modellen gebruikt, terwijl de modellen tegenwoordig complexe zaken bevatten zoals het filtertechnieken, Dynamic Factor Models, stochastische volatiliteit enzovoort. In het verleden was er een stukje programmacode dat de scenario's simuleerde op basis van input van platte tekstbestanden, terwijl de software tegenwoordig draait op een database, een interactieve interface heeft en gebruik maakt van parallelle berekeningen.

Al deze veranderingen zijn echter het resultaat van een manier van werken die in al die jaren niet is veranderd: continu verbeteren en uitbreiden van de scenario's op basis van een mix van het meest recente onderzoek, ervaring met de toepassing van de scenario's in de praktijk, en de groeiende en veranderende eisen die aan de scenario's gesteld worden. Dit is altijd een consequent en stabiel innovatieproces geweest, en zal dit altijd zijn, waarbij nieuwe versies van onze scenario methodologie altijd eerdere versies omvatten, in plaats van een proces waarin we af en toe een volledig nieuwe richting inslaan.

Door de jaren heen heeft dit proces geleid tot vele baanbrekende innovaties die nu de hoeksteen van onze Ortec Finance Scenarioset (OFS) vormen. Tegelijkertijd zijn we blijven werken aan het presenteren van de output van onze complexe modellen op een aantrekkelijke en intuïtieve wijze. Een goed voorbeeld van onze inspanningen op dit gebied is de Ortec Finance Business Cycle Indicator.

Open de Business Cycle Outlook

Bouwen aan de solide fundering

En we blijven van ons aanbod verbeteren met nieuwe innovaties. Bijvoorbeeld, voortbouwend op een solide basis die we in 2011 ontwikkelden, hebben we een uitgebreid en samenhangend kader ontwikkeld voor het instellen van verwachte lange-termijn middelen voor een breed scala van financiële en economische variabelen. Deze variëren van reële GDP, inflatie, nominale en reële rente en IG en HY credit spreads, tot aandelen, vastgoed, grondstoffen, private equity, infrastructuur en hedgefondsen. Onze aanpak verbindt toonaangevend academisch onderzoek en technieken en is onlangs herzien en bijgewerkt en vrijgegeven in januari 2018

En zo recent als maart 2018, na jaren van onderzoek en ontwikkeling, hebben wij nog een Factor-based ALM-tool uitgebracht die volledig en op een consistente manier met ons economisch scenario kader te integreren is. Factor-based ALM is een tool die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met twee professoren. Het is de belichaming van academische bevindingen die hebben aangetoond dat een strategische aanpak van factor-based investeren gunstig is om beleggers te helpen een beter risico- en rendementsprofiel te creëren.

Wij zijn er van overtuigd dat het hier niet eindigt. Onze manier van werken die in de afgelopen 30 jaar zo goed heeft gewerkt, zal vele innovaties blijven opleveren waarvan onze klanten kunnen profiteren en die onze missie om investeringsbeslissingen te verbeteren ondersteunen.

Gerelateerde insights