De Autoriteit woningcorporatie (Aw) bevriest de prognose-informatie (dPi) die corporaties aan moeten leveren over 2017. Er wordt, behoudens noodzakelijke wettelijke aanpassingen, geen extra informatie opgevraagd ten opzichte van vorige jaren en de uitvraag is op enkele punten teruggebracht. De Aw komt hiermee tegemoet aan signalen uit de sector. Op 13 juli 2017 is de uitvraag voor dPi 2017 gepubliceerd in de staatscourant.

Wijzigingen in dPi 2017

Dit is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de gepubliceerde uitvraag van dPi 2017 ten opzichte van dPi 2016. Let op: dit overzicht is niet compleet en is onder de aanname dat de gepubliceerde wijzigingen ook daadwerkelijk in de definitieve uitvraag van dPi 2017 zullen komen.

  • Het aantal prognosejaren gaat weer terug van 10 naar 5 jaar Dit betreft alle rapporten waaronder 2.1 projectoverzicht, 2.3 aantallen, 2.4 energielabels en 3.1 kasstroomoverzicht. Dit betekent voor u dat het beleid in dPi 2017 niet meer noodzakelijk voor 10 jaar opgegeven dient te worden in WALS.
  • Het vorig verslagjaar is komen te vervallen Het vorig verslagjaar moest gevuld worden in onder andere 2.1 projectoverzicht en 3.1 kasstroomoverzicht. Het vorig verslagjaar kwam niet uit WALS maar uit primaire systemen. Veel corporaties moesten dit handmatig aanvullen in de CorpoData-applicatie. In dPi 2017 is het vullen van het vorig verslagjaar niet meer nodig.
  • De opvraag per 1-1-2017 (scheidingsdatum) blijft. De opvraag op scheidingsdatum 1-1-2017 is nog steeds nodig in 2.3 aantallen en 3.3.1 balans.
  • Het forecast verslagjaar is toegevoegd aan alle balansoverzichten Het forecast verslagjaar is in dPi 2017 toegevoegd aan alle 3.3.1 balansoverzichten. In de winst- en verliesrekening dient in het forecast verslagjaar het resultaat tussen 1-1-2017 (na scheiding) en 31-12-2017 opgegeven te worden.
  • De categorale winst- en verliesrekening komt te vervallen
  • De energielabels zijn verduidelijkt

Ook worden er technische verbeteringen doorgevoerd om de CorpoData-applicatie beter te laten functioneren. De bevriezing in dPi 2017 is daarnaast een eerste stap richting herijking van de informatieopvraag, die in de loop van 2018 gestalte zal krijgen.

Ontwikkelingen bij Ortec Finance

Ortec Finance is al druk bezig om alle wijzigingen in de dPi 2017 te analyseren en te implementeren. Onze producten WALS en GO en onze dPi-tools zullen ook dit jaar weer voor u worden klaargemaakt.

Voorbereiding in WALS

We raden u aan om tegelijkertijd met het opstellen van de meerjarenbegroting alle gegevens omtrent de dPi mee te nemen in WALS of GO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle specifieke dPi-invoerkolommen in WALS. In het najaar worden er WALS-verdiepingsopleidingen voor de dPi 2017 georganiseerd en zal er ook een nieuwe versie van WALS uitgebracht worden. Door alle dPi-gegevens in een vroeg stadium in WALS in te richten, bent u goed voorbereid tijdens de verdiepingsopleiding en zult u minder stress ervaren om de deadline van 15 december te halen.

Contact

Gerelateerde insights