Conjunctuurcycli zijn een van de belangrijkste kenmerken (‘stylized facts’) die aangeven hoe assetprijzen, rentes, volatiliteiten en macro-economische variabelen zich in de realiteit gedragen. Daarom is het belangrijk om bij het nemen van investeringsbeslissingen rekening te houden met conjunctuurcycli.

Net als andere conjunctuurindicatoren meet de Ortec Finance Business Cycle Indicator (OF BCI) elke maand de wereldwijde stand van de conjunctuur. Daarnaast levert de OF BCI ook een actuele outlook van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de conjunctuur, inclusief de onzekerheid waarmee deze outlook gepaard gaat.

Om u in staat te stellen om de ontwikkeling en outlook van de conjunctuurcyclus zelf te analyseren, stellen wij een interactieve conjunctuurgrafiek beschikbaar. De informatie in deze grafiek is gebaseerd op de scenario-aanpak van Ortec Finance. Met behulp van de grafiek kunt u leren over historische conjunctuurontwikkelingen vanaf 2000, kunt u zien hoe recente conjunctuurontwikkelingen zich verhouden tot recente outlooks, en leert u meer over onze meest recente conjunctuuroutlook. De informatie in deze grafiek wordt elke maand geactualiseerd.

Contact

Hens Steehouwer
Head of Research
+31 10 700 54 24