Ruim twee jaar geleden werd in december 2015 het klimaatakkoord van Parijs gesloten en het jaar daarop geratificeerd. Ondanks het besluit van President Trump om uit het akkoord te stappen is internationale steun groot en mogelijk zelfs versterkt. China neemt duidelijk het voortouw samen met de EU. Ook niet statelijke actoren zoals steden en grote bedrijven spelen een voortrekkersrol. Het is niet meer de vraag of broeikasgassen sterk verminderd moeten worden maar hoe en of het snel genoeg zal gaan om de Parijs doelstellingen om klimaatverandering binnen relatief veilige marges te houden ook echt te halen.

Ook in de pensioenwereld stijgt het bewustzijn ten aanzien van klimaatrisico’s. Bestuurders gaan hiermee aan de slag. DNB heeft dit onderwerp als toezichtthema benoemd voor 2018. Het is echter nog niet zo eenvoudig om invulling te geven aan de vraag hoe je als pensioenfondsbestuurder kan omgaan met klimaatrisico’s. Wat is je ambitie en waar manifesteren klimaatrisico’s zich in de beleggingsportefeuille? Vaak wordt in eerste instantie aan de aandelenportefeuille gedacht maar klimaatrisico’s kunnen een impact hebben op alle beleggingscategorieën. Speelt klimaatrisico een rol in de bepaling van het strategisch beleggingsbeleid en welke alternatieven zijn er om daadwerkelijk invulling te geven in de portefeuille aan uw ambitie op klimaatrisico? Dit artikel geeft enkele praktische handvaten hiervoor.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marleen Koetsier of Willemijn Verdegaal.

Contact

Willemijn Verdegaal
Willemijn Verdegaal
Co-Head Climate & ESG Solutions
+31 10 700 54 97

Gerelateerde insights