Na een aanloop van enkele jaren hebben de woningcorporaties in de jaarrekening 2016 het vastgoed in exploitatie op marktwaarde gewaardeerd. Voor deze waardering heeft het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2016 de basis gevormd. Wij hebben met de waarderingsgegevens van 79 woningcorporaties, die Ortec Finance TMS hebben gebruikt, een verkennende analyse uitgevoerd naar de hoogte van de waardering volgens de basisversie en volgens de full versie. Deze analyse is toegespitst op het gebruik van de vrijheidsgraden van het handboek, waarmee met tussenkomst van een taxateur kan worden afgeweken van de basisversie van het handboek.

Wat de analyse ons laat zien

Gemiddeld genomen voor Nederland zien we dat de basisversie goed aansluit op de full versie. Er zijn op het niveau van de provincies wel grote verschillen. Deze verschillen tussen de basisversie en de full versie zijn op complexniveau in nog grotere mate aanwezig. Deze verschillen ontstaan door het gebruik van de vrijheidsgraden van het handboek. In het algemeen zien we dat de vrijheidsgraden leegwaarde, markthuur en disconteringsvoet het meest worden gebruikt. Dat de disconteringsvoet veel zou worden gebruikt, was conform de verwachting. Bij de aanpassingen op grote schaal van de leegwaarde en de markthuur kunnen vraagtekens worden geplaatst.

Bij onze analyse hebben we als uitgangspunt gehanteerd de veronderstelling dat de waardering via de full versie een correcte waardering is. De grote spreiding in de hoogte van de leegwaarderatio, de markthuurratio en het bruto aanvangsrendement (BAR) geven aanleiding om de juistheid van dit uitgangspunt nader te onderzoeken

Rapport downloaden

?

Rapport toegespitst op uw corporatie

Afgelopen maand heeft Ortec Finance aan alle deelnemende TMS-corporaties een individueel rapport toegestuurd waarin specifiek voor de corporatie inzicht is gegeven in het gebruik van de vrijheidsgraden en het eventuele effect hiervan op de waarde. Daarnaast is ook uitgewerkt hoe de aanpassingen zich verhouden tot andere corporaties in de regio. Wilt u, net als 79 andere corporaties, volgend jaar deelnemen aan het onderzoek en daarmee ook een individuele rapportage ontvangen? Klik dan hier voor meer informatie over Ortec Finance TMS.

Vragen?

Heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen Dirk Jan Remmerswaal.

Contact

Dirk Jan Remmerswaal
Team Leader Client Servicing
+31 20 700 97 95

Gerelateerde insights