De Quarterly Outlook, de kwartaalprognose van Ortec Finance, laat lagere verwachte rendementen zien voor de middellange termijn. De meer sobere outlook is echter met grote onzekerheid omgeven en biedt daarom ook opwaarts potentieel.

Aandelenmarkten dalen na sterke start

De aandelenmarkten begonnen het jaar sterk, gesteund door het aanhoudend gunstige economische klimaat en de zoektocht naar rendement. In februari en maart werden de markten echter turbulent en daalden de aandelenprijzen. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de vrees voor inflatoire druk, de toegenomen waarschijnlijkheid van een sneller tempo van monetaire verkrapping in de VS en toenemende handelsspanningen tussen China en de VS.

Deze teleurstellende rendementen veroorzaken korte termijn “return reversal”-effecten en verbeteren onze positieve momentumvooruitzichten. We verwachten echter dat de toegenomen marktvolatiliteit in het eerste kwartaal op de korte termijn nog steeds aanwezig zal zijn.

De eerste "scheuren" in positief momentum zichtbaar

Het eerste kwartaal van 2018 kan de geschiedenis ingaan als de periode waarin de eerste 'scheuren' in het positieve momentum en vertrouwen verschenen. Het is voor het eerst sinds jaren dat we nu een signaal zien dat we een piek hebben gepasseerd in de wereldwijde conjunctuurcyclus, gemeten aan de hand van de Ortec Finance Business Cycle Indicator.

Naarmate de natuurlijke ontwikkeling van de conjunctuurcyclus zich voortzet, voorzien wij een daling van de verwachte rendementen terwijl cyclische grootheden normaliseren. Dit leidt tot een outlook met lagere verwachte rendementen voor de middellange termijn.

Maar net als elk aspect van onze outlook is deze soberder visie op middellange termijn hoogst onzeker en biedt daarom ook opwaarts potentieel. We zien bijvoorbeeld een kans van ongeveer 20% dat de conjunctuur-indicator binnen 2 jaar nog niet negatief zal worden en een kans van bijna 10% dat deze zelfs na 3 jaar nog niet negatief is geworden.

Meer weten? Download de Outlook!

De Quarterly Outlook van maart 2018 kunt u hier vinden. Voor klanten is een uitgebreidere versie beschikbaar met daarin risico en rendementsverwachtingen voor verschillende asset classes, regio’s en horizonnen.

Contact

Hens Steehouwer
Head of Research
+31 10 700 54 24

Gerelateerde insights