In mei is de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties (IBW) 2017 gepubliceerd. Met behulp van de IBW wordt duidelijk welke middelen een woningcorporatie beschikbaar heeft om in te zetten voor investeringen of huurmatiging. Ortec Finance heeft in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst een methodiek ontwikkeld waarmee de omvang van de IBW bepaald kan worden.

In het rapport Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2017 wordt de door Ortec Finance ontwikkelde methodiek toegelicht. Er wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het bepalen van de indicatieve omvang van de extra middelen waarover een corporatie beschikt. Daarnaast wordt duidelijk wat de belangrijkste uitkomsten van de berekeningen zijn en is er een verschillenanalyse ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar opgesteld. Ten slotte wordt er een nadere toelichting gegeven op de betekenis van de berekende bedragen.

U kunt het rapport hier downloaden. De IBW 2017 kunt u hier vinden

Contact

Maarten van 't Hek
Senior Consultant
+31 6 13 13 15 04

Gerelateerde insights