2017 wordt een belangrijk jaar. Er zijn ontwikkelingen gaande waar banken, pensioenfondsen en andere financieel dienstverleners op zullen moeten inspelen om consumenten nog beter van dienst te zijn. Ronald Janssen, Managing Director Private Wealth Management bij Ortec Finance, stipt een aantal trends aan voor het komende jaar.

Regelgeving

De voorbereidingen op MiFID II zullen dit jaar moeten worden afgerond. “MiFID II gaat in 2018 in en duwt de financiële sector in holistische richting. Die regelgeving is afgestemd op het hele financiële plaatje van klanten. Als financieel aanbieder zult u dat moeten koppelen aan hun financiële doelstellingen, voor u een financieel advies kunt geven.” Mensen gaan weer steeds meer risico nemen, ofwel door meer te lenen ofwel meer te beleggen, zegt Janssen. “Mensen lenen meer omdat de rente laag is, en in de zoektocht naar rendement gaan ze vanwege die lage rente ook meer beleggen en minder sparen. Die ontwikkeling moeten we goed managen, want als we één ding zeker weten is dat risico die we kunnen benoemen zich ook ooit werkelijkheid worden. De vraag is niet óf, maar wanneer. We moeten dus op tijd voorbereidingen treffen om de consument te kunnen begeleiden bij het veilig bereiken van zijn doelstellingen.”

Data-aggregatie

Veel consumenten hebben echter geen duidelijke doelstellingen geformuleerd, en dat is dus de eerste stap. Data-aggregatie is daarmee een belangrijk onderwerp voor 2017. Hoe zorg je ervoor dat je efficiënt de data verzamelt die nodig zijn om klanten een goed inzicht en advies te geven? Dat begint volgens Janssen bij een overzicht van alle beschikbare data. “Daaruit moet je vervolgens de goede inzichten destilleren. Dan kun je mogelijke oplossingen selecteren die de doelstellingen van een klant dichterbij brengen, en pas daarna kun je een bepaald product adviseren. De vier stappen die we moeten nemen zijn dus overzicht, inzicht, oplossing en product.”

“We hebben meer transparantie nodig, en meer inzicht in risico’s waarvan iedereen weet dat ze er zijn.”

Verantwoordelijk voor eigen pensioen

Bij pensioenen wordt een ontwikkeling zichtbaar waarbij de individuele consument meer verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen pensioen en meer keuzes zelf moet gaan maken. “De uitdaging is om duidelijk te maken dat mensen zelf hun doelen moeten stellen en stappen moeten nemen om die te bereiken”, zegt Janssen. “Daar ligt een rol voor banken en pensioenfondsen. Vanuit hun zorgplicht horen ze mensen niet alleen te bieden wat ze willen, maar vooral wat ze nodig hebben om in de toekomst financieel gezond te blijven. Daarbij moeten ze mensen financieel begeleiden. Beleggingsadviseurs zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Van advies over beleggingsportefeuilles bij de bank moeten ze toe naar risicomanagement van de hele financiële situatie van de klant. Ook daarvoor is overzicht nodig. De uitdaging is om klanten dat overzicht te bieden. Het verzamelen van gegevens is nu nog vrij kostbaar, en in 2017 zullen we wegen moeten vinden om dat efficiënter aan te pakken. Adviseurs kunnen dan meer inzicht geven en de klant beter begeleiden, ook op het gebied van privacy. Als banken de efficiency opvoeren, door het efficiënt verzamelen van data en efficiënt komen tot een advies, dan hebben ze meer toegevoegde waarde als adviseur en houden ze de dienstverlening aan de consument op peil tegen redelijke kosten.”

Van overzicht naar inzicht

Daarbij moet het vertrouwen in de dienstverlening omhoog, denkt Janssen. “We hebben meer transparantie nodig, en meer inzicht in risico’s waarvan iedereen weet dat ze er zijn. Opvallend is dat banken de doelstellingen van hun klanten nog nauwelijks koppelen aan hun financiële planning. Hun software ondersteunt dat niet, en het is te arbeidsintensief om het handmatig te doen. Toch kan het wel. Ortec Finance geeft met OPAL meer inzicht in de risico’s van beleggingskeuzes voor de hele financiële positie. De stap van overzicht van de totale financiële situatie naar inzicht begint bij de doelstellingen van de klant. Die moet je terugzien in het financieel advies. Hoe ondersteun je die klant met keuzes om die doelstellingen te bereiken? Hoe kun je het vermogen en het risico inzetten om realistische doelstellingen te bepalen en te bereiken? Dat zijn de vragen waar het om draait.”

Contact

Gerelateerde insights