SBI ondersteunt corporaties bij het opstellen van het strategisch portefeuillebeleid voor de komende 10 tot 15 jaar. U kunt gemakkelijk en snel uw portefeuillestrategie doorrekenen en verschillende varianten met elkaar vergelijken. Het gebruik van SBI levert duidelijke kaders op voor de tactische uitwerking van het beleid. Daarnaast verschaft het inzicht in de effecten van verschillende strategische beleidsscenario’s, op zowel financiële als maatschappelijke prestaties. Zo bent u in staat een optimale strategie te kiezen. Hierdoor bereikt u de gewenste transformatie van de vastgoedportefeuille en de  best mogelijke maatschappelijke prestaties binnen de geldende financiële randvoorwaarden.

De Transparantietool die door Aedes is ontwikkeld is in SBI geïntegreerd. Dit maakt het mogelijk met uw stakeholders in gesprek te gaan over uw beleid.

SBI toont de uitkomsten van het DrieKamerModel en maakt zo het maatschappelijk budget en het investeringsbudget van de corporatie inzichtelijk.

SBI is volledig te customizen op basis van de wensen en behoeften van de corporatie. Met behulp van het dashboardscherm kan er continu gemonitord worden of de gestelde doelen behaald worden. Bovendien kunnen de resultaten en kaders uit SBI als vertrekpunt dienen voor assetmanagers die werken met AM.

Vraag uw gepersonaliseerde demo aan

Belangrijkste kenmerken

  • Integrale simulatie van volkshuisvestelijke-, vastgoed- en financiële effecten
  • Heldere grafische overzichten
  • Communicatiehulpmiddel voor sessies met MT, RvC en gemeente
  • SBI rekent zeer snel
  • Het programma is snel te implementeren en gemakkelijk in gebruik
  • De Transparantietool maakt deel uit van de functionaliteiten van SBI

Download onze SBI product brochure voor meer informatie door onderstaand formulier in te vullen

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy