In de Novelle voor de Herzieningswet (artikel 35, lid 2) is aangegeven dat woningcorporaties in de jaarrekening het gehele vastgoed tegen actuele waarde (marktwaarde in verhuurde staat) dienen te waarderen. Het CFV heeft Ortec Finance gevraagd om een bijdrage te leveren aan het advies van het CFV aan Minister Blok over de uitwerking van de marktwaarde in verhuurde staat voor de jaarrekening.

Ortec Finance levert onder andere een bijdrage door in een analyse uiteen te zetten op welke wijze corporaties momenteel de waardering op marktwaarde in verhuurde staat voor de jaarrekening 2013 uitvoeren. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van de interne waarderingshandboeken en aanvullende waarderingsparameters van 25 corporaties. Deze corporaties waarderen momenteel al hun volledige vastgoed op marktwaarde in de jaarrekening.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy