In de Novelle voor de Herzieningswet (artikel 35, lid 2) is aangegeven dat woningcorporaties in de jaarrekening het gehele vastgoed tegen actuele waarde (marktwaarde in verhuurde staat) dienen te waarderen. De methode voor het bepalen van de marktwaarde moet bijdragen aan de DAEB-scheiding, het toezicht bevorderen en de verdere professionalisering van de vastgoedsturing, waarbij de lasten behapbaar zijn. Voor het behalen van deze doelstellingen sluit de DCF-methode het meest aan.

Bij deze methode wordt de waarde bepaald aan de hand van de netto contante waarde van de toekomstige marktconforme kasstromen. Deze marktconforme kasstromen leveren aanvullend ook een bijdrage aan het inzicht van de besteding van de middelen naar maatschappelijke activiteiten en eventuele inefficiënties. Om de implementatie van de marktwaarde op efficiënte wijze te kunnen invoeren, is dit handboek opgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de marktwaardewaardering voor de gehele corporatiesector vastgesteld. Een essentiële voorwaarde is dat het voorgeschreven waarderingsproces blijft aangesloten met de markt. Het advies is om een onafhankelijk College marktwaarde woningcorporaties in te stellen, die de verantwoordelijkheid draagt voor het toetsen en aanscherpen van de opgestelde uitgangspunten uit het handboek. Het College is tevens verantwoordelijk voor de jaarlijkse actualisatie van de uitgangspunten.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy