De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) heeft Ortec Finance gevraagd om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van demografische krimp op de markt voor koopwoningen. In dit onderzoek hebben we in kaart gebracht hoe de prijzen van koopwoningen zich ontwikkelen door het dalende aantal huishoudens en de daaruit volgende toename van leegstand. De prijsontwikkelingen van woningen en de leegstandspercentages in krimpgebieden, zoals de regio’s Parkstad, Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Groningen, zijn vergeleken met de ontwikkelingen in andere regio’s.

In dit verslag geven we een kort overzicht van eerder verschenen vastgoedartikelen over demografische krimp en beschrijven we enkele aspecten van het Amerikaanse onderzoek van Glaeser en Gyourko uit 2005, dat het fundament heeft gelegd voor het dit onderzoek. In hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de gegevens die we voor dit onderzoek hebben gebruikt. Hoofdstuk 5 beschrijft het gebruikte model en de bijbehorende schattingsresultaten. Tot slot doen we enkele aanbevelingen voor verder onderzoek.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy