Het huidige systeem van woningfinanciering leidt tot overmatige hypotheekschuld voor individuele huishoudens. Verder bedreigt vanuit macro-economisch perspectief de hoge schuldfinanciering de financiële stabiliteit. Tenslotte tast de blijvende onzekerheid over de toekomst van de woningmarkt het consumentenvertrouwen aan.

Het wegnemen van deze onzekerheid vereist brede maatschappelijke consensus over de lessen van de financiële crisis ten behoeve van duurzame financiering van een stabiele woningmarkt. Doel van dit zes stappenplan is bij te dragen aan deze consensus. Het schetst een door een groot aantal economen onderschreven hervorming van de woningmarkt, hypotheekfinanciering en het fiscale stelsel.

Kern is i)minder fiscale prikkels voor schuldfinanciering; en ii) efficiëntere financiering (zonder omvangrijke overheidssteun) van de woningmarkt door een stabiele financiële sector. De zes stappen hebben als doel een schokvrije, geleidelijke hervorming die duurzame financiering verenigt met waardebehoud en betaalbaarheid.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy