In Nederland bestaan verschillende pensioenregelingen die grofweg in twee categorieën zijn in te delen: uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten. Een uitkeringsovereenkomst wordt vastgesteld in termen van een bepaald te bereiken pensioen: een eind- of middelloon regeling. Een premieovereenkomst wordt vastgesteld op basis van een vooraf overeengekomen premie: een beschikbare premieregeling.

In de huidige premieovereenkomst wordt jaarlijks gedurende de werkzame periode een gemaximeerde pensioenpremie betaald. Bij een premieovereenkomst op basis van beleggingen wordt de premie collectief belegd aan de hand van het lifecycle principe, maar dragen de deelnemers individueel het beleggingsrisico. Op de pensioenleeftijd wordt het opgebouwde individuele kapitaal veelal bij een verzekeraar omgezet in een jaarlijks uit te keren nominaal pensioen (het inkopen van pensioen).

De hoogte van het nominale pensioen op het moment van inkopen is onzeker. In een premieovereenkomst wordt het ingekochte pensioen op de pensioendatum bepaald door het tot dan toe opgebouwde kapitaal en de marktrente op het moment van pensioneren; hoe hoger het kapitaal en de marktrente, hoe hoger het pensioen.

De afhankelijkheid van beleggingsrendement gedurende de opbouwfase en de marktrente op de pensioenleeftijd bepaalt de hoogte van het uiteindelijke pensioen van een deelnemer in de bestaande beschikbare premieregeling. Een lage rente of een slecht beleggingsrendement kunnen hiermee resulteren in een laag pensioen, dit risico op een laag pensioen wordt conversierisico genoemd. Daarnaast is er in de gepensioneerde periode geen mogelijkheid meer om beleggingsrisico te nemen en van het opwaarts rendementspotentieel te profiteren ter compensatie voor inflatie, met koopkrachtdaling tot gevolg.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy