De Europese Markt Infrastructuur Verordening (EMIR) is gericht op hervorming van de derivatenmarkt met als hoofddoel het beperken van systemische risico's, zoals gezien in de recente crisis.

Het houdt een groot aantal regels in die aanzienlijke invloed op verzekeraars kunnen hebben. De regels willen het tegenpartij risico verlagen om zo de stabiliteit van het financiële stelsel te vergroten. De belangrijkste regels zijn:

  • Meldingsplicht aan een transactieregister die van toepassing is op alle derivaten transacties.
  • Centrale clearing voor de meeste over-the-counter (OTC)-derivaten, vooral rentederivaten zoals swaps en swaptions.
  • Verplichting om risicobeperking technieken toe te passen voor derivaten die niet centraal gecleared worden.

De implementatie van deze regels heeft een impact op de behoefte aan zekerheden en liquiditeit van partijen die in derivaten handelen. De regels hebben bovendien operationele en juridische implicaties.

Download ons white paper (in het Engels) voor meer informatie.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy