Pensioen risicomanagement wordt meestal uitgevoerd vanuit het perspectief van de pensioenregeling, die niet noodzakelijkerwijs is afgestemd op de (belangen van de) onderliggende corporate sponsor. Soms worden doelstellingen gedeeld door zowel de regeling als de corporate sponsor.

Eén gemeenschappelijk doel is om werknemers te voorzien van een betrouwbare bron van inkomsten na hun pensionering. Maar er kunnen ook tegenstrijdige belangen zijn. Deze conflicten kunnen het gevolg zijn van verschillen in regelgeving (lokale pensioenverordeningen versus standaarden) of risicobereidheid (de corporate sponsor kan worden geconfronteerd met meerdere regelingen met een samengestelde effect). We noemen hieronder een aantal uitdagingen die multinationals kunnen tegenkomen bij het beheren van hun corporate pensioen risicomanagement:

  • Blootstelling aan meerdere complexe pensioen reguleringskaders
  • Complexe bestuursstructuur waar directe invloed beperkt is door het onafhankelijke karakter van de raad van toezicht
  • Moeite om geaggregeerde corporate risicoblootstelling te meten als gevolg van inconsistentie van gegevens en scenario model en niet-lineaire relaties (bijvoorbeeld diversificatie-effecten)
  • Beoordeling en verkenning van internationale diversificatie onderdelen (zoals valuta en wetgeving) die vaak over het hoofd worden gezien

Download ons white paper (in het Engels) voor meer informatie.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy