Het rapport "Financiële ruimte voor duurzaamheid" geeft een beeld van de financiële consequenties van de bouw van 100.000 extra betaalbare huurwoningen door corporaties: vanaf 2017 10 jaar lang 10.000 huurwoningen.

In samenhang hiermee is ook bezien of extra verkoop van 75.000 duurdere huurwoningen voldoende compensatie biedt voor de financiële lasten die de extra nieuwbouw met zich brengt.

Rapport downloaden

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.