Met het position paper “Visie vastgoedsturing en assetmanagement” beogen wij een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het assetmanagement. We plaatsen assetmanagement daartoe binnen het totale sturingsproces van een corporatie. Hiermee is het mogelijk om assetmanagement te zien als onderdeel van dat sturingsproces, en niet als een geïsoleerde activiteit.

Assetmanagement bevindt zich op het tactische niveau van het sturingsproces. Bij corporaties vormt het strategisch plan het kader waarbinnen het assetmanagement functioneert. Op deze wijze wordt geborgd dat het assetmanagement ook dienstbaar is aan de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie. Omdat voor assetmanagement de uitwerking van en de aansluiting met het strategisch management van groot belang is, worden in het position paper niet alleen de verschillende aspecten van assetmanagement uitgewerkt, maar ook de positionering van het assetmanagement binnen een corporatie in relatie tot het strategisch management.

Het position paper is gratis beschikbaar en te downloaden door het onderstaande formulier in te vullen.

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy