Real Estate Management levert technologie en oplossingen, door middel van toonaangevende softwaremodellen, met als doel om mensen in staat te stellen de complexiteit van vastgoedsturing en financiële planning te managen.

Real Estate Management biedt woningcorporaties geavanceerde modellen voor het maken en vergelijken van beleidsscenario’s. De intuïtieve software ondersteunt bij financiële, vastgoedwaardering en vastgoedsturingsprocessen, wat leidt tot efficiency en betere beslissingen. Complexe berekeningen worden snel uitgevoerd met gecertificeerde rekenregels, altijd conform de laatste regelgeving. Verantwoording aan toezichthouders, gemeenten en huurders is hierdoor bewezen betrouwbaar.

Geavanceerde modellen simulatie beleidsscenario’s, verbinden van financiële processen, vastgoedwaardering en vastgoedsturingsprocessen, bewezen betrouwbaar.

Financiële planning

Gedurende het hele jaar zijn corporaties bezig met het opstellen van financiële rapportages, van de meerjarenbegroting, tot de jaarrekening met de externe verslaglegging richting de toezichthouders. Het in kaart brengen van de toekomstige kasstromen en de waardeontwikkeling van het vastgoed is hierbij van essentieel belang. Dit vormt immers de basis voor deze financiële rapportages. WALS is het prognosemodel van Ortec Finance, dat de kasstromen en de waarde van vastgoed en leningen simuleert. Meer dan 280 (Nederlandse) corporaties vertrouwen op WALS voor het maken van de integrale meerjarenbegroting.

Meer over WALS     Meer over de Risicomodule     Meer over Treasury

 

Onze dienstverlening     Onze opleidingen

 

Vastgoedsturing

Wij helpen ruim 75 woningcorporaties hun vastgoedsturing te professionaliseren en bieden softwareoplossingen en advies voor portefeuillemanagement, assetmanagement, vastgoedontwikkeling en projectcalculaties. Vastgoedsturing begint bij de strategie; het portefeuillemanagement. Wij helpen corporaties een snelle en betrouwbare analyse te maken waaruit blijkt of de gewenste transformatie van de portefeuille haalbaar is en of de maatschappelijke doelen daarmee worden bereikt. We ondersteunen corporaties om de complexprestaties te verbeteren en in lijn met de strategie hun portefeuille te transformeren (verkopen, slopen, investeren). We bieden snel inzicht in goed en slecht presterende complexen. Daarnaast helpen we corporaties om grip te krijgen op vastgoedprojecten met betrouwbare projectcalculaties en kasstroomprognoses. Zo zijn we je partner voor de hele vastgoedpiramide.

Meer over SAM     Meer over GO

 

Onze dienstverlening     Onze opleidingen

Enkele van onze klanten

Maasdelta Group
Weller
Woonmeij
Woonveste
Ymere

Gerelateerde insights

X