Meer keuzevrijheid voor individuen en een toenemende mate van zelfverantwoordelijkheid ten aanzien van het pensioen, vragen om een passend productaanbod en een goede begeleiding van het individu in zijn/haar keuze. De verschuiving van een Defined Benefit naar een Defined Contribution markt zorgt ervoor dat deze trend in een stroomversnelling is geraakt.

Als DC provider is het belangrijk een passend (kosten en risico’s) pensioenproduct te construeren, dat aansluit bij de persoonlijke situatie van het individu. Om een goede keuze te kunnen maken is het van belang dat deze keuze vanuit het perspectief van de gehele financiële situatie inzichtelijk wordt gemaakt. Er bestaat daarom steeds meer behoefte aan middelen om individuen te kunnen voorzien van begeleiding in deze keuzes vanuit een totaal financieel overzicht. De software van Ortec Finance ondersteunt u zowel in het product design als in de communicatie van de financiële verwachtingen en risico’s richting uw klanten.

Product Design

Ortec Finance heeft jarenlange internationale ervaring op het gebied Asset en Liability Management (ALM) voor pensioenfondsen en verzekeraars. Diverse pensioenregelingen zijn mede tot stand gekomen door de beslissingsondersteuning op dit gebied door middel van ons product GLASS.

Wij maken gebruik van onze geavanceerde Economic Scenario Generator om de verwachtingen ten aanzien van rendement en risico’s in beeld te brengen en passende productoplossingen te construeren. Een voorbeeld hiervan is een individueel pensioenproduct met een dynamische life-cycle or glide path die aansluit bij de persoonlijke pensioenambitie. De asset allocatie, risicohouding en/of inleg kan hierbij indien nodig worden aangepast. Met GLASS kunnen diverse productconfiguraties samengesteld worden. Ook kunnen deze voor verschillende persona’s vergeleken worden.

Communicatie

Een passend product is pas geslaagd als de deelnemers de toegevoegde waarde begrijpen. Ook moeten zij op een goede manier geïnformeerd worden over de verschillende keuzemogelijkheden.

Communiceren over één enkele pensioenregeling of aanspraak helpt een individu niet om een goede pensioenkeuze te maken. Het is daarom belangrijk om alle pensioenaanspraken (zowel de 1e, 2e en 3e pijler) in beeld te brengen en bij voorkeur ook de aanspraken van een eventuele partner. Dit bepaalt of het totale inkomen genoeg is om de gewenste levensstijl voort te kunnen zetten of op de gewenste leeftijd te kunnen stoppen met werken.

Met ons product OPAL zijn wij in staat om een integraal financieel beeld te geven. De technologische voortuitgang van de beschikbaarheid van data zorgt ervoor dat dit beeld laagdrempelig kan worden aangeboden aan de deelnemers. Hierbij kunt u denken aan persoonlijke klantreizen die inzicht bieden in bijvoorbeeld een keuze binnen een pensioenregeling, maar ook eerder stoppen met werken, minder werken of aanvullend sparen. Daarbij wordt pensioencommunicatie geen verplichting maar een gewaardeerde service die bijdraagt aan extra klantenbinding.

Consistent gebruik economische scenario's

Het unieke aan Ortec Finance is dat wij zowel in het productdesign als de communicatie gebruik maken van dezelfde economische scenario’s. Hierdoor worden deze twee disciplines op een consistente manier bij elkaar gebracht.

Meer over OPAL   Meer over GLASS

 

Voordelen

  • Hoge internationale kwaliteit van onze economische scenario’s
  • Wereldwijde kennis en expertise op het gebied van pensioenadvies en design
  • High-performance rekenengine ten behoeve van individuele pensioencommunicatie
  • MiFID compliant adviesproces
  • Geïntegreerde oplossingen

Verschillende uitdagingen, één oplossing

  • Compleet overzicht
  • Pensioeninkomen aanpassen
  • Hoogwaardige calculatie engine
  • Geïntegreerde asset en cash flow planning

Is het pensioeninkomen van mijn klanten voldoende?

Nieuwe technologie betekent dat uw klanten niet langer elke keer opnieuw informatie hoeven in te vullen. Vaak volstaat een enkele aanmelding om de beschikbare informatie op te halen, waardoor het veel makkelijker voor hen is om een volledig overzicht te krijgen. U kunt uw klanten activeren door hen meer opties te bieden om te handelen en ze te laten spelen met onderwerpen zoals vervroegde uittreding of aanvulling van een pensioengat.

Download OPAL Engine brochure

Ik wil dat mijn klanten veilig, gemakkelijk en snel hun pensioeninkomen kunnen aanpassen

Onze calculatie engine OPAL biedt een volledige financiële planning, rekening houdend met alle financiële risico's en belastingen. Daarnaast bieden wij u een unieke oplossing die vermogensopbouw en pensioenbetalingen (decumulatie) naadloos verbindt, met inbegrip van een geïntegreerde risico-aanpak.

Download OPAL Engine brochure

Ik heb een hoogwaardige calculatie engine nodig

Ortec Finance biedt u de engine via een ISAE-gecertificeerd datacenter met hoge rekenkracht, wat betekent dat uw klanten veilig, gemakkelijk en snel met hun pensioeninkomen kunnen spelen.

Download OPAL Engine brochure

Ik heb een geïntegreerde asset en cash flow planning nodig inclusief risico's

Wij bieden u een unieke oplossing die vermogensopbouw en pensioenbetalingen (decumulatie) naadloos verbindt, met inbegrip van een geïntegreerde risico-aanpak.

Download GLASS brochure

We zijn niet bang om elkaar te challengen

Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.

"We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen."

 

Lees de client story

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm