Strategische investeringsbeslissingen in een veranderende wereld

De Ortec Finance klimaat- en ESG oplossingen bieden financiële instellingen wereldwijd technologische oplossingen en inzichten; en geven hen de mogelijkheid om duurzaamheid te integreren in complexe investeringsbeslissingsprocessen.

De onlangs gelanceerde nieuwste oplossing combineert onafhankelijke wetenschappelijk onderbouwde ESG- en klimaatveranderingsinzichten met standaard investeringsmodellen en -analyses met als resultaat integratie van duurzaamheid in de gehele investeringsstrategie en -besluitvorming.

Inzichten in gekwantificeerde klimaat & ESG risico’s en -kansen, efficiënt geïntegreerde software oplossingen, in lijn met wet- en regelgeving.

Contact

Willemijn Verdegaal
Willemijn Verdegaal
Co-Head Climate & ESG Solutions
+31 10 700 54 97
Lisa Eichler
Lisa Eichler
Co-Head Climate & ESG Solutions
+31 10 700 54 98
 • Systemische klimaatrisicoscenario-oplossing

  Ortec Finance heeft gekwantificeerde klimaatsysteemrisico’s en -kansen (gebaseerd op verschillende klimaatscenario’s) geïntegreerd in traditionele korte en lange termijn real-world scenariosets, die de besluitvorming en strategie van investeringen sturen.

  Onderzoek van Ortec Finance toont aan dat het van belang is voor investeerders om rekening te houden met de systemische aard van klimaatgerelateerde risico’s en kansen. Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor individuele bedrijven, maar zal ook een grote impact hebben op de gehele economische ontwikkeling. De meeste beleggers lijken momenteel klimaatgerelateerde risico’s te managen door ondernemingen en holdings aan te spreken en eventueel af te stoten. Aan- en verkoop van aandelen is waarschijnlijk onvoldoende om de brede sneeuwbaleffecten op de economie te managen, omdat bbp, rentevoet en inflatie worden beïnvloed door klimaatverandering.

  Als wij investeerders  zien als bergbeklimmers, dan focussen zij zich momenteel op het kiezen van de juiste handvatten (bedrijven) om de berg te beklimmen, maar zij vergeten te controleren of de daadwerkelijke route (de aannames rond macro-economische ontwikkelingen) die zij hebben opgesteld de juiste is. Geen enkele bergbeklimmer zal, hoe sterk de handvatten ook zijn, de top bereiken als ze de verkeerde route hebben genomen!

  Versterk uw beleggingsstrategie met deze systemische klimaatrisicoscenario-oplossing, ingebouwd in traditionele kwantitatieve software voor risico- en rendementmanagement.

  Onze oplossing houdt het volgende in:

  • Inzichtenworkshop: krijg begrip van klimaatsysteemrisicoscenario-analyse & inzichten in klimaatimpact op strategische asset allocatie
  • Klimaatsysteemrisico-bewuste ALM/SAA-scan
  • Complete klimaatsysteemrisico-bewuste ALM/SAA-studie
  • Systemisch klimaatrisico-stresstesten van de portefeuille & ORSA stresstests (schokken door een wanorderlijke transitie of extreme weersomstandigheden)
  • Klimaatsysteemrisico-bewuste economische & financiële scenarios dataset
  • Klimaatsysteemrisicoscenario-analyse voor publicatie en rapportage (TCFD, UN PRI)

  U kunt middels de onderstaande button de brochure downloaden. Deze is momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

  Download de brochure Vraag uw demo aan
 • ESG & Low-Carbon Benchmark Oplossing

  Deze oplossing maakt weloverwogen besluitvorming ten aanzien van ESG-benchmark selectie en implementatie mogelijk, door middel van:

  • Een overzicht van de ESG & low-carbon benchmarks die momenteel op de markt beschikbaar zijn;
  • Ondersteuning bij de keuze voor een ESG benchmark die bij uw duurzaamheids- en financiële overtuigingen past;
  • Inzicht in hoe benchmarkeigenschappen (constructiemethodes, onderliggende ESG-indicatoren, etc.) van invloed zijn op zowel financiële als ESG-prestaties;
  • Een kwantitatieve analyse van de invloed van ESG-benchmarks op het risico-rendement-profiel van uw portefeuille.

  Neem contact met ons op

 • Real-time Climate Signposting Dashboard

  Deze dienst – gebaseerd op het monitoren van specifieke klimaatrisicoindicatoren – biedt handvatten bij het monitoren van risico’s en kansen gerelateerd aan de klimaatcrisis. Het Real-time Climate Signposting Dashboard kan helpen bepalen of de wereld op schema ligt om de Parijsdoelen te halen, of dat er aanwijzingen zijn voor hogere opwarmingstrends.

  • Onze cognitieve technologie pikt signalen op van een (wanordelijke) energietransitie en “kantelpunten in het klimaatsysteem” op basis van ontwikkelingen in de politiek, technologie, marktsentiment en wetenschap;
  • Onze klimaatexperts hebben signalen en databronnen zorgvuldig uitgekozen gebaseerd op het belang voor transitie- en klimaatrisico’s voor investeerders;
  • Het Signposting Dashboard verwerkt updates in real-time, waarbij gebruik wordt gemaakt van Artificial Intelligence. Daarnaast bieden we een expert-interpretatie van de bevindingen.

  Vraag uw demo aan

 • Wet- en regelgevingscan klimaat en ESG

  Is uw ESG- en klimaatbeleid in lijn met huidige en aankomende regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen? Onze wet- en regelgevingscan beoordeelt uw huidige ESG- en klimaatbeleid in het licht van bestaande en aankomende nationale en internationale (bijv. EU) regelgeving. Tevens verzorgen wij voor u een overzicht van andere trends (bijv. consumentenvertrouwen, druk van NGO’s) welke in de toekomst van invloed kunnen zijn op het naleven van wet- en regelgeving.

  Neem contact met ons op

 • Klimaat & ESG-Oriëntatieworkshop

  Bent u in de beginfase van nadenken over hoe u onderwerpen als klimaatverandering en ESG in uw gehele organisatie kunt invoeren? Bent u overweldigd door de snelheid van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied? Hebt u momenteel een versnipperde aanpak en zou u graag een goed beeld willen krijgen van de uitdagingen?

  Dan is onze klimaat & ESG-oriëntatieworkshop een prima vertrekpunt om controle en inzicht te krijgen. Deze workshop helpt u oriënteren op een klimaat & ESG-traject in uw organisatie en het identificeren van potentiële maatregelen.

  Neem contact met ons op

 • Duurzame Persoonlijke Financiële Planning

  Wij bieden u tools om duurzaamheid te integreren in doelgerichte financiële planning. Wij maken het mogelijk om naast het optimaliseren van financiële doelstellingen, ook te optimaliseren voor uw persoonlijke duurzaamheidsvoorkeuren.

  • Visualiseer zowel financiële afwegingen als duurzaamheidsafwegingen voor traditionele en duurzame beleggingen;
  • Kwantificeer de bijdrage van beleggingsbeslissingen aan uw duurzaamheidsdoelstellingen;
  • Vergelijk de financiële en de duurzaamheidseffecten van verschillende beleggingsportefeuilles om weloverwogen beslissingen te nemen.

  Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze klimaatrisico-bewuste economische en financiële prognoses als basis voor uw financiële planning. Dit maakt het voor u mogelijk om rekening te houden met klimaatgerelateerde financiële risico’s en kansen.

  Neem contact met ons op

 • Geïntegreerde ESG & Financiële Performance Oplossing

  Onze software biedt u de mogelijkheid om milieu-, sociale en governance (ESG) data te integreren in prestatiemeting en -attributie. Dit maakt het voor u mogelijk om het effect van uw ESG-strategieën te meten, monitoren en analyseren op financiële en duurzaamheidsprestaties in één oplossing.

  Neem contact met ons op

Gerelateerde insights