Ortec Finance biedt het hele jaar door dienstverlening en opleidingen aan voor woningcorporaties.

Servicepakketten 2019 woningcorporaties*

 • Marktwaarde

  Dit Servicepakket is voor 2019 niet meer aan te vragen.

  Met het Marktwaarde 2019 servicepakket ondersteunen wij u bij de totstandkoming en analyse van de marktwaarde.

  U kunt samen met één collega deelnemen aan de thema-opleiding marktwaarde WALS/FMP of TMS. Gedurende de opleidingsdag, speciaal voor ervaren gebruikers, nemen wij u mee in onderwerpen als:


  • Het actuele waarderingshandboek
  • Het opstellen van de basiswaardering conform het waarderingshandboek
  • Het inrichten van de full-waardering conform het waarderingshandboek
  • Controle- en rapportagefunctionaliteiten
  • Nieuwe functionaliteiten

  Daarnaast ondersteunen wij u om een verklaring te geven voor de waardemutaties die hebben plaatsgevonden in de marktwaarde 2018 t.o.v. 2017. Hierbij voeren wij de marktwaardeanalyse op portefeuilleniveau en complexniveau uit. U kunt de verschillenanalyse gebruiken voor de jaarrekening of voor de dVi-uitvraag.

  Eveneens biedt het servicepakket toegang tot het jaarlijks terugkerende marktwaarde-event Marktpresentatie vastgoedwaarderingen voor twee personen. Tijdens het event worden de resultaten gepresenteerd van het jaarlijkse onderzoek naar de gerealiseerde waardeontwikkeling en het gebruik van vrijheidsgraden in de corporatiesector. Het is een mooie gelegenheid om de eigen marktwaarde af te zetten tegen de sectorinformatie. Het event vindt plaats op 4 juli 2019.

  Dit servicepakket bestaat uit de volgende diensten:


  • Deelname thema-opleiding marktwaarde WALS/FMP of TMS voor twee personen (Q4 2019)
  • Verschillenanalyse marktwaarde portefeuilleniveau en complexniveau (Q1 2019)
  • Deelname Marktpresentatie vastgoedwaarderingen voor twee personen (4 Juli 2019)

  Kosten

  De kosten bedragen €4.000,- exclusief BTW. Hierbij geldt dat het opleidingstarief, totaal €1.600,- vrij van BTW wordt gesteld. De korting ten opzichte van losse afname van de diensten bedraagt ruim 20%.

  Direct aanvragen

 • Meerjarenbegroting

  Dit Servicepakket is voor 2019 niet meer aan te vragen.

  Met het Meerjarenbegroting  2019 servicepakket ondersteunen wij u bij de totstandkoming en analyse van de meerjarenbegroting in WALS/FMP.

  U kunt samen met één collega deelnemen aan de thema-opleiding nieuwe functionaliteiten WALS. Gedurende de opleidingsdag, speciaal voor ervaren WALS/FMP gebruikers, wordt stil gestaan bij alle nieuwe beschikbaar gestelde functionaliteiten in WALS/FMP.

  Daarnaast worden de uitkomsten van de ingerichte meerjarenbegrotingsvariant, voorafgaand aan de externe rapportage richting toezichthouders, gevalideerd aan de hand van onze nieuwe Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS/FMP.

  Nadat alle informatie in de meerjarenbegrotingsvariant goed in WALS/FMP is opgenomen, kan een groot deel van de prognose-informatie door WALS/FMP worden gegenereerd en gebruikt in de verantwoording richting toezichthouders (de bekende dPi). Vanuit Ortec Finance organiseren wij een jaarlijks terugkerende thema-opleiding rondom de dPi. Verder heeft u toegang tot het gebruik van de XBRL dPi-export en ontvangt u een gedetailleerd instructiedocument waarmee u de exports uit WALS/FMP kunt klaarzetten en vervolgens kunt inlezen in het SBR portaal.

  Dit servicepakket bestaat uit de volgende diensten:

  • Deelname thema-opleiding nieuwe functionaliteiten WALS/FMP voor twee personen (Q3/Q4 2019)
  • Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS/FMP (2019)
  • Deelname thema-opleiding dPi WALS/FMP voor twee personen (Q4 2019)
  • Toegang tot dPi-exportfunctionaliteit (2019)

  Kosten

  De kosten bedragen €4.500,- exclusief BTW. Hierbij geldt dat het opleidingstarief, totaal €2.000,-, vrij van BTW wordt gesteld. De korting ten opzichte van losse afname van de diensten bedraagt ruim 20%.

  Direct aanvragen

 • Meerjarenbegroting extra

  Dit Servicepakket is voor 2019 niet meer aan te vragen.

  Het Meerjarenbegroting extra 2019 servicepakket biedt u diensten ten behoeve van de borging van de inrichting en uitkomsten van WALS/FMP in uw organisatie. Ook ondersteunen wij u met het opstellen van een standaard financiële risicoanalyse.

  Door middel van de Best Practice wordt de huidige inrichting in WALS/FMP door ons naast de Best Practice gelegd. Hierna komen wij een dag bij u langs om aandachtspunten gezamenlijk te bespreken en te verwerken. Daarnaast worden de gemaakte inrichtingskeuzes gedocumenteerd. We helpen u dus om de inrichting van WALS/FMP te optimaliseren en te documenteren, zodat het gebruik verbetert en overdracht naar collega’s eenvoudiger wordt.

  Daarnaast leveren we met de Ortec Finance Scenarioset (OFS) al jaren economische scenario's om financiële risico's bij de meerjarenbegroting te calculeren en te presenteren. Hiervoor bieden wij een gestandaardiseerde financiële risicoanalyse bij de meerjarenbegroting. Deze analyse bevat alle relevante risico's waarmee de organisatie te maken kan krijgen. Ook worden bijstuurmogelijkheden in beeld gebracht om vervolgens als corporatie in gesprek te gaan hoe de belangrijkste risico's kunnen worden gemonitord en bijgestuurd.

  Dit servicepakket bestaat uit de volgende diensten:


  • Best Practice inrichting WALS/FMP (2019)
  • Financiële risicoanalyse (2019)

  Kosten

  De kosten bedragen €5.000,- exclusief BTW. De korting ten opzichte van losse afname van de diensten bedraagt ruim 20%.

  Direct aanvragen

 • Portefeuillemanagement

  Met het Portefeuillemanagement servicepakket ondersteunen wij u bij het portefeuillemanagement en een optimaal gebruik van SBI. Met dit pakket ontzorgen we uw organisatie zoveel mogelijk. Het pakket bestaat uit:


  • Actualisatie SBI en ijking met FMP/WALS
  • Deelname thema-opleiding Duurzaamheid met SBI voor twee personen
  • Knoppensessie portefeuillestrategie

  U levert de data aan ons aan en wij actualiseren* SBI voor u, zodat u klaar bent voor de nieuwe beleidscyclus zoals het beoordelingskader van Aw en WSW voorschrijft. Onderdeel van deze werkzaamheden vormt ook het ijken van SBI met FMP/WALS, zodat u en uw collega’s van Financiën ervan zijn verzekerd dat het verloop van de kasstromen en waarde is gevalideerd. We voeren deze werkzaamheden uit vanaf ons kantoor. U bepaalt wanneer we de actualisatie doorvoeren. Uiteraard willen we dat tijdig weten om de werkzaamheden in te kunnen plannen.

  Tijdens de thema-opleiding duurzaamheid leiden we u en een collega op om SBI optimaal in te zetten om uw duurzaamheidsdoelen te bereiken. Het valt ons op dat veel corporaties deze mogelijkheden nog niet benutten, dus daar valt snel winst te boeken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de eerste mijlpalen te bepalen en door te rekenen. Concretiseer bijvoorbeeld uw routeplan naar CO2-neutraal in 2050.

  Een knoppensessie duurt 3 uur en is geheel naar wens van de klant in te richten. Tijdens een knoppensessie kunnen we ondersteunen bij het opstellen van varianten. Maar de knoppensessie kan ook worden ingezet om een bijeenkomst met het MT te begeleiden.

  * De mate waarin de omgeving moet worden aangepast bepaalt of het een actualisatie betreft of een her-implementatie. We inventariseren dit aan de voorkant om zo optimaal mogelijk aan uw behoeften te kunnen voldoen.

  Resultaten samengevat

  • SBI ingericht op basis van actuele data én wensen
  • IJking WALS/FMP en SBI voor gevalideerde omgeving
  • Klaar voor start vastgoedsturingscyclus en bod op de woonvisie
  • Op de hoogte van de mogelijkheden om met SBI te sturen op uw duurzaamheidsdoelen
  • Draagvlak voor de koers na een knoppensessie begeleid door Ortec Finance

  Kosten

  De kosten bedragen €4.950,- exclusief BTW. Hierbij geldt dat het opleidingstarief, totaal €1.000,-, vrij van BTW wordt gesteld. De korting ten opzichte van losse afname van de diensten bedraagt ruim 20%.

  Direct aanvragen

 • Assetmanagement

  Met het Assetmanagement servicepakket ondersteunen wij u bij het assetmanagement en een optimaal gebruik van AM. Met dit pakket ontzorgen we uw organisatie zoveel mogelijk. Het pakket bestaat uit:


  • Actualisatie AM en ijking met FMP/WALS
  • Deelname thema-opleiding AM voor twee personen
  • Complexsessie met AM

  U levert de data aan ons aan en wij actualiseren* AM voor u, zodat u klaar bent voor de nieuwe beleidscyclus zoals het beoordelingskader van Aw en WSW voorschrijft. Onderdeel van deze werkzaamheden vormt ook het ijken van AM met WALS/FMP, zodat u en uw collega’s van Financiën ervan zijn verzekerd dat het verloop van de kasstromen en waarde is gevalideerd. We voeren deze werkzaamheden uit vanaf ons kantoor. U bepaalt wanneer we de actualisatie doorvoeren. Uiteraard willen we dat tijdig weten om de werkzaamheden in te kunnen plannen.

  Tijdens een thema-opleiding leiden we u en een collega op om AM optimaal in te zetten. We organiseren verschillende thema-opleidingen, dus u bepaalt zelf welke het beste aansluit op uw behoefte.

  We organiseren een complexsessie bij u op kantoor. Op basis van een analyse wordt onder andere inzichtelijk welke bijdrage een complex levert aan de maatschappelijke doelen en welke rendement er wordt behaald. Er wordt tijdens een complexsessie ingezoomd op specifieke complexen. Op basis van de portefeuilledoelstellingen en de gewenste transformatie kunnen complexstrategieën worden geformuleerd. Welke prestaties verbetering behoeven, bepaalt welke complexstrategie toegepast moet worden om deze prestaties ook daadwerkelijk te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het investeren in een verbetering van de energetische kwaliteit. Selectiecriteria bepalen welke complexen voor de beoogde strategie in aanmerking komen. Om tot een afgewogen beslissing te komen kan het waardevol zijn om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken.

  * De mate waarin de omgeving moet worden aangepast bepaalt of het een actualisatie betreft of een her-implementatie. We inventariseren dit aan de voorkant om zo optimaal mogelijk aan uw behoeften te kunnen voldoen.

  Resultaten samengevat

  • AM ingericht op basis van actuele data én wensen
  • IJking WALS/FMP en AM voor gevalideerde omgeving
  • Klaar voor actualiseren van complexbeleid
  • Beleid van 10-30 complexen geactualiseerd o.b.v. objectieve data én informatie "uit het veld"
  • Draagvlak bij uw collega’s voor het gekozen beleid

  Kosten

  De kosten bedragen €5.750,- exclusief BTW. Hierbij geldt dat het opleidingstarief, totaal €1.000,-, vrij van BTW wordt gesteld. De korting ten opzichte van losse afname van de diensten bedraagt ruim 20%.

  Direct aanvragen

* Voor woningcorporaties die gebruik maken van FMP of TMS met ondersteuning door Qonsío, wordt alle dienstverlening uitgevoerd door Qonsío. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon van Qonsío.

Vraag direct servicepakketten aan

Op het aanvragen van servicepakketten zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen, Algemene Voorwaarden Consultancy en Aanvullende Voorwaarden Servicepakketten van Ortec Finance van toepassing.

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy