WOZ waardering

De waarderingen in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ zijn een jaarlijkse cyclus. Het gehele proces van PMA, waarderen, bezwaar en beroep is tijdrovend en duur. OrtaX brengt hier verandering in. Onze waarderingsapplicatie ondersteunt gemeenten bij de WOZ-werkzaamheden. Het is een unieke applicatie die modelmatig waarderen koppelt aan uitstekende automatiserings- en taxatiekennis. OrtaX zorgt voor een efficiëntieslag, kostenreducering en grip op de werkprocessen. De software is ontwikkeld vanuit de praktijk van gemeentebelastingen en sluit naadloos aan op de verschillende werkprocessen van de gemeente

Meer over ORTAX

Contact

Raymond Havekes
Senior Consultant
+31 20 700 97 62
Maarten-Jan Evers
Senior Consultant
+31 20 700 97 44