OrtaX 9.0 – de nieuwste versie van onze WOZ-waardering software

OrtaX 9.0 biedt een volledig vernieuwde, intuïtieve gebruikersinterface waarmee WOZ-objecten periodiek op een betrouwbare, efficiënte en transparante manier worden gewaardeerd.

OrtaX 9.0 is een uniek wetenschappelijk onderbouwd waarderingsmodel voor woningen. Alle aanpassingen van data binnen OrtaX 9.0 zijn in bulkbewerking uit te voeren. Een interactieve grafische interface zorgt voor een betere aansluiting op bestaande werkprocessen wat leidt tot meer efficiëntie in het waarderingsproces. OrtaX 9.0 biedt geavanceerde real-time synchronisaties met alle gangbare Belastingsystemen, die naar wens volledig op het XML-berichtenverkeer werken.

Wetenschappelijk model met wetenschappelijke oorsprong

Ons woningmodel is gebaseerd op zowel huidige als historische verkoopcijfers. Doordat het model meer data bevat,  is het robuuster en betrouwbaarder dan andere modellen.

OrtaX heeft daarnaast de modelmatige waardebepaling losgekoppeld van de onderbouwende transacties. Hierdoor kunt u ook woningen waarvan de verkoopgegevens niet beschikbaar zijn van een correcte waarde voorzien.. Dit stelt gemeenten in staat gerichte controles uit te voeren ten behoeve van de herwaardering. Ook levert het aanzienlijke tijdswinst op. OrtaX hoeft slechts eenmalig te worden ingericht en kan dan worden gebruikt voor meerdere waardepeildata zonder dat er waardesprongen plaatsvinden.

De kracht van een wetenschappelijk model

 • Unieke combinatie van modelwaarde schatting en trendberekening
 • Model voldoet aan internationale standaarden
 • Geen jaarlijks terugkerende modelinrichting
 • Wetenschappelijke oorsprong
  OrtaX 9.0 is gebaseerd op een krachtige wetenschappelijke, internationaal geaccepteerde onderbouwing van het gehanteerde waarderingsmodel
 • Internationale standaarden
  OrtaX 9.0 voldoet aan de “Standard on Automated Valuation Models” (AVMs) van de International Association of Assessing Officers (IAAO)
 • Jaarlijkse kwaliteitsgarantie
  Jaar op jaar presteert het model optimaal door robuuste prijsontwikkelingen berekeningen op basis van de uitgevoerde.

Uitgebreide bulkbewerkingen

OrtaX 9.0 kent voor vele activiteiten de mogelijkheid om deze in bulk uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan waarderen, modelaanpassingen, aanpassen onderbouwing, opvoeren/aanpassen kenmerken en aanmaken rapporten. Hierbij wordt de gebruiker geen beperking opgelegd in de selectie van objecten, waardoor de gebruiker voor iedere willekeurige selectie van objecten bulkacties kan uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is  het genereren van een rapport van de woningen die in eigendom zijn van leden van de gemeenteraad. De bulkfunctionaliteit verhoogt de efficiëntie, het gebruiksgemak en voorkomt fouten en repeterende handelingen. Daarnaast borgt het de consistentie van kenmerken en waarderingen.

Het gemak van bulkverwerking

 • Elke aanpassing op objectniveau kan altijd, ook in bulk, voor meerdere objecten tegelijk uitgevoerd worden
 • Statusovergangen borgen de workflow en geven continu inzicht in de voortgang
 • Volledig automatische verwerking van gemuteerde gegevens bij gefixeerde taxaties
 • Ontstaan op de werkvloer
  OrtaX is ontwikkeld op de werkvloer van een grote gemeente en daardoor vanaf de tekentafel geprogrammeerd om makkelijk met grote aantallen objecten te kunnen werken.
 • Intuïtief
  De schermen in OrtaX werken intuïtief, er is nauwelijks coaching of cursus nodig.
 • Record 25
  Automatisch wordt het record 25 gevuld of aangeboden na een handeling in de applicatie. Zo vergeet u nooit dit record te vullen.

Grafische weergaven

Onze grafische interface is een krachtige ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. Objecten kunnen moeiteloos op kaarten geplot worden waarop ook andere data geplot kan worden zoals geluidsoverlast, gemiddelde inkomen, openbaar groen etc.

De meerwaarde van een interactieve grafische interface

 • Stel zelf uw kaart samen
 • Volledige integratie en interactie met alle in Nederland beschikbare open data op kaarten.
 • Plot en beoordeel vergelijkbare verkopen
 • Zie direct op de kaart of de gekozen vergelijkbare verkoop een vergelijkbare locatie heeft.
 • Koppel moeiteloos met dagelijkse apps
  Apps als WOZ360, Cyclomedia, Google Maps, BAG viewer, Oblique, Energie label en nog veel meer openen vanuit OrtaX direct het juiste object.

Meer over OrtaX

Contact

Maarten-Jan Evers
Senior Consultant
+31 20 700 97 44
 • Uitgebreide bulkfunctionaliteit
  OrtaX kent voor vele activiteiten de mogelijkheid om deze in bulk uit te voeren, waaronder waarderen, aanpassen onderbouwing, controleren, opvoeren en/of aanpassen van kenmerken en aanmaken van rapporten. De gebruiker kan bulkacties uitvoeren voor iedere willekeurige selectie objecten. Dit verhoogt de efficiëntie en het gebruiksgemak. OrtaX is dus ideaal voor grote gemeenten en samenwerkingsverbanden.
 • Opslaan en hergebruik van waarde-aanpassingen
  OrtaX bestaat uit robuuste (statistische) waarderingsmodellen die automatisch jaarlijks bijgewerkt worden. Hierdoor kunnen aanpassingen in de waarde jaar op jaar worden meegenomen . Zo hoeft u niet ieder jaar alle objecten opnieuw te beoordelen en werkt u efficiënter.
 • Waarderingsmodellen voor courante, incourante en agrarische gebouwen
  Met OrtaX taxeert u live in TIOX. Taxaties in OrtaX zijn altijd exact gelijk aan de taxaties in TIOX.
 • Robuuste tweerichtingskoppeling met alle gebruikelijke belastingsystemen
  Met zowel Centric als GouwIT bieden we een real time synchronisatie van kenmerken en taxaties naast een reguliere (vaak nachtelijke) koppeling. U kunt hierdoor altijd direct doorwerken en hoeft niet te wachten op een synchronisatie van gegevens.
 • Onafhankelijke dienstverlening
  Ortec Finance heeft geen taxateurs organisatie. Onze software is ontworpen om direct door uw eigen medewerkers in gebruik te worden genomen. Na één cursusdag kunnen alle basishandelingen door iedere medewerker gedaan worden. U bespaart direct op hoge inhuurkosten van specialisten die de software voor u in moeten richten. OrtaX werkt direct. Bij oplevering zijn alle woningen al getaxeerd!
 • Zeer goed beoordeelde support
  De support door Ortec Finance is ongeëvenaard goed. De helpdesk is eenvoudig en laagdrempelig te bereiken en gebruikers krijgen altijd een deskundig persoon aan de lijn. Vragen en problemen worden veelal nog dezelfde dag beantwoord en opgelost. Vaak zijn we sneller dan interne automatiseringsafdelingen.