Risico neutrale waarderingsmethodes zijn gebruikelijk in de financiële sector om de marktwaarde van financiële opties te bepalen. Ortec Finance biedt risico neutrale scenario’s voor de nauwkeurige, snelle en robuuste waardebepaling van winstdeling en rendementsgaranties in verzekeringsproducten. Ortec Finance ontlast verzekeringsmaatschappijen, door middel van gekalibreerde risico-neutrale scenario’s met de allernieuwste Economische Scenario Generator (ESG). Daarnaast bieden wij de vereiste documentatie en deskundige ondersteuning.

Onze gekalibreerde risico-neutrale scenario’s zijn zeer nauwkeurig voor de geldende marktomstandigheden, inclusief skews en smiles in impliciete volatiliteitsoppervlakken.

Vooraanstaande risico-neutrale modellen

De risico-neutrale scenario’s van Ortec Finance geven op elk gewenst moment een nauwkeurige weergave van de geldende marktomstandigheden, inclusief de skews en smiles in impliciete volatiliteitsoppervlakken. Dit draagt bij aan de nauwkeurigheid van de waardebepalingen die worden uitgevoerd met de scenario’s. Onze risico neutrale scenario’s zorgen ook voor een snelle waardebepalingen, dankzij de goede convergentie-eigenschappen. Als gevolg van deze goede convergentie zijn er in de evaluatie minder scenario’s nodig.

Er zijn slechts een klein aantal Monte Carlo-simulaties nodig, omdat verzekeringsmaatschappijen gebruikmaken van actuariële systemen met complexe berekeningen om de waardebepalingen uit te voeren. Daarnaast ondersteunt de robuustheid van de geselecteerde modellen betrouwbare en stabiele waarderingsresultaten. Naast risico-neutrale scenario’s, biedt Ortec Finance tevens real world scenario’s aan voor het nemen van beleggingsbeslissingen en toepassingen voor risicomanagement.

De goede convergentie-eigenschappen van onze risico-neutrale scenario’s zorgen voor snelle waardebepalingen ter ondersteuning van complexe berekeningen in actuariële systemen.

Een krachtige risico neutrale scenariogenerator

De gekalibreerde risico neutrale scenario’s van Ortec Finance worden gegenereerd met behulp van de krachtige risico neutrale Economische Scenario Generator (ESG), een module van GLASS. Deze module genereert risico neutrale scenario’s voor maandelijkse marktomstandigheden. Het stelt de gebruiker in staat om risico neutrale scenario’s samen te stellen op basis van “shocked” marktomstandigheden. Hierdoor kunnen de noodzakelijke gevoeligheden van optiewaardes worden berekend. Bijvoorbeeld de renteschok OMHOOG en OMLAAG zoals gedefinieerd onder Solvency II. De risico neutrale scenario’s kunnen of in GLASS worden gebruikt of worden geëxporteerd naar de eigen waarderingsmodellen van verzekeringsmaatschappijen.

Onze krachtige risico-neutrale Economische Scenario Generator (ESG), deskundige ondersteuning en vereiste documentatie ontlasten verzekeringsmaatschappijen.

Download de Risico Neutrale Scenario's brochure

Belangrijkste eigenschappen

  • Nauwkeurige waardebepalingen: uitstekend passend bij de geldende marktomstandigheden, inclusief skews en smiles in volatiliteitoppervlakken en een nauwkeurige weergave van martingaal eigenschappen
  • Snelle waardebepalingen: dankzij goede convergentie-eigenschappen is slechts een klein aantal Monte Carlo-simulaties nodig
  • Robuuste waarderingsresultaten: de robuustheid van de geselecteerde modellen ondersteunt betrouwbare en stabiele waarderingsresultaten

  • Dekking: uitgebreide dekking van beleggingscategorieën en regio's, en afstemming op specifieke klantbehoeftes

  • Geïntegreerde oplossing: risico-neutrale en real world ESG-modules geïntegreerd in applicaties voor risicomanagement

  • Exporteren van scenario's: exportmogelijkheden om scenario’s in actuariële en/of waarderingsmodellen te gebruiken

  • Oorsprong in wetenschappelijk onderzoek: goede convergentie-eigenschappen en snelle, betrouwbare en stabiele resultaten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

  • Voortdurende verbetering: doorlopend getest en verbeterd op basis van praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek

Different challenges, one solution

Enkele van onze klanten