WALS is een product dat veel verschillende doorrekeningen maakt en u daarmee helpt met het opstellen van de financiële meerjarenprognose. Daarnaast kan de software ook gebruikt worden om analyses uit te voeren op verschillende beleidsvarianten en deze zo te evalueren. Het is hierbij erg belangrijk om begrip te hebben van de assumpties die in zo’n evaluatie een rol spelen.

De Controllersopleiding is bedoeld voor personen die een controletaak hebben bij de jaarrekening van woningcorporaties of bij de meerjarenbegroting, zoals controllers en accountants van woningcorporaties. Hiermee is de opleiding het gehele jaar relevant met een specifieke nadruk op de periode rondom de jaarrekening.


De opleiding zal 1 dag beslaan, waarin de volgende drie onderdelen aan bod komen:
  • Inleiding WALS
  • Volledigheid input
  • Analyse output

Kosten

Deelname aan deze opleiding kost € 820,- (vrij van BTW) per cursist. Dit bedrag is inclusief lunch en opleidingsmateriaal. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse bij uw corporatie te verzorgen. De kosten van een inhouse opleiding bedragen € 2.550,- (vrij van BTW) voor een maximum van 6 deelnemers. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten van de cursusleider. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor de locatie en de catering.

Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


Vragen over deze opleiding?

Neem contact op met Bianca Schaper, via info-rem@ortec-finance.com of +31 (0)10 700 56 40.