Zoals  u waarschijnlijk al hebt vernomen, dient u vanaf dit najaar de dPi-gegevens aan te leveren via het SBR-portaal. Dit is de vervanging van de CorpoData-omgeving. Deze overstap heeft invloed op de dienstverlening die Ortec Finance biedt. Vanaf het begin van de zomer zijn we volop bezig met de aanpassingen in WALS/FMP zodat deze begin november gereed zijn voor de dPi 2018 en u weer eenvoudig de dPi-gegevens in het SBR-portaal kunt uploaden.
  
Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen in de gegevensuitvraag van de dPi, is de belangrijkste verandering dit jaar dat er rechtstreeks vanuit WALS/FMP een export gemaakt kan worden die vervolgens direct ingelezen wordt in het SBR-portaal. Hiermee vervalt de Excel-tool waarmee er voorgaande jaren van de dPi-rapportages uit WALS/FMP een XML-bestand gegenereerd werd.
  
In de eerste helft van november organiseert Ortec Finance samen met Qonsío op verschillende locaties in Nederland wederom dPi trainingsdagen.  De opleiding wordt gegeven op:

  • Dinsdag 6 november 2018 te Houten
  • Woensdag 7 november 2018 te Eindhoven
  • Donderdag 8 november 2018 te Rotterdam
  • Dinsdag 13 november 2018 te Zwolle - VOL
  • Donderdag 15 november 2018 te Vianen
  • Maandag 19 november 2018 te Zwolle - extra dag

Bent u niet in staat om de trainingsdag bij te wonen, dan bieden wij de mogelijkheid om aan de hand van ons gedetailleerde instructiedocument de dPi 2018 zelfstandig te vullen.   

Ondersteuning vanuit Ortec Finance

 
Extra registratie WALS/FMP 

De ondersteuning in WALS/FMP is met de overgang naar het SBR-portaal gewijzigd. Het genereren van het exportbestand, dat vervolgens direct ingelezen kan worden in het SBR-portaal, verloopt vanaf nu eenvoudig binnen WALS/FMP en dus niet meer via een Excel-tool. Er bestaat de mogelijkheid om de automatisch gegenereerde dPi-rapportages handmatig aan te passen in WALS/FMP alvorens je gaat exporteren.
  
Om gebruik te maken van deze nieuw opgezette exportfunctionaliteit, dient er in WALS/FMP apart geregistreerd te worden voor de WALS/FMP dPi export. De kosten voor deze extra functionaliteit bedragen jaarlijks € 1.000,- (exclusief BTW) per corporatie onder de 5.000 gewogen verhuureenheden en € 1.500,- (exclusief BTW) per woningcorporatie boven de 5.000 gewogen verhuureenheden. Het aantal gewogen verhuureenheden is te vinden in Corporatie in Perspectief.
 
Hierbij ontvangt u naast toegang tot de exportfunctionaliteit tevens het instructiedocument en een hulptool. In het instructiedocument wordt stapsgewijs uitgelegd hoe  u zelfstandig de huidige begrotingsvariant kunt aanpassen, welke additionele informatie u hiervoor moet verzamelen en hoe u de juiste rapportages uitdraait in WALS/FMP. Met de hulptool kunnen de balans en de functionele resultatenrekening uit WALS/FMP in het dPi-formaat worden omgezet. Het instructiedocument is in principe voldoende om zelfstandig de dPi-rapportages te genereren. Mocht u toch aanvullende ondersteuning wensen, neem dan contact met ons op.

 
Trainingsdag bijwonen 

Aanvullend op de registratie van en instructie rond de nieuwe WALS/FMP dPi export functionaliteit kunt u onze dPi-trainingsdag bijwonen. Deze trainingsdag, bedoeld voor WALS/FMP-gebruikers, stelt u in staat kennis te vergaren over de gewijzigde gegevensuitvraag in de dPi 2018 en de verwerking en rapportages in WALS/FMP. Hierbij zullen we uitgebreid stilstaan bij de overgang naar het SBR-portaal en de nieuwe exportmethodiek.
 
Na een plenaire presentatie van alle wijzigingen in de dPi-uitvraag voert u gedurende het grootste deel van de trainingsdag binnen uw eigen WALS/FMP-dataset het werkproces uit, en kijken wij met u mee bij het opvoeren van de dPi-gegevens en het klaarzetten van de export-bestanden. Zo heeft u direct een kwaliteitsbeoordeling van de door u opgevoerde gegevens. Uiteraard is de trainingsdag ook een mooi moment om met collega’s van verschillende corporaties ervaringen uit te wisselen.
 
Kiest u voor het deelnemen aan onze trainingsdag, dan ontvangt u voorafgaand aan de trainingsdag het gedetailleerde instructiedocument van het werkproces. Hierin leest u welke specifieke dPi-informatie er vooraf moet worden verzameld. Om het maximale uit de trainingsdag te halen, adviseren wij u daarom ook om alvast een begin te maken met het verwerken van de verzamelde gegevens in WALS/FMP 6.18.2.
 
De kosten voor de trainingsdag zijn € 750,- (vrij van BTW) op basis van één deelnemer per corporatie. Voor elke extra deelnemer betaal je € 500,- (vrij van BTW). De kosten voor de trainingsdag zijn inclusief koffie, thee, lunch en trainingsmateriaal. Ook zorgen wij voor de aanwezigheid van laptops.

 
ProgrammaAanvullende informatie 

De technische details voor de aparte registratie van de WALS/FMP dPi export functionaliteit ontvang je te zijner tijd bij de oplevering van de nieuwe versie van WALS/FMP. Het instructiedocument ontvang je uiterlijk een week van tevoren digitaal en tevens op de trainingsdag zelf. Het exacte adres van de locatie ontvang je uiterlijk een week van tevoren. Tijdens de trainingsdag is er een laptop beschikbaar voor uitvoering in WALS/FMP. Er is geen mogelijkheid tot gebruik van een eigen laptop.

 
Meenemen naar dPi trainingsdag 

We vragen je om je WALS/FMP dataset met de begroting mee te nemen naar de trainingsdag. Voor het meenemen van de dataset, adviseren wij je om vanuit WALS/FMP een zip-bestand te maken. Dit kan door met de rechtermuisknop te klikken op de workspace-naam of op de betreffende ALM-variant en te kiezen voor de optie “Opslaan als zipbestand”. Dit zip-bestand kun je vervolgens op de USB-stick zetten.

 
Aanmelden dPi ondersteuning 

U kunt zich hier aanmelden voor de dPi ondersteuning.

 
Voorbereiding dPi

Het is aan te raden om de dPi-invoergegevens zoveel mogelijk reeds tijdens het begrotingstraject mee te nemen in WALS/FMP 6.18.2, zodat het dPi-traject efficiënter verloopt. In de dPi 2018 zijn er wijzigingen in de rapportages gekomen. Dit geldt met name voor het oude dPi-rapport “2.1 Projectoverzicht”, dat in de dPi 2018 is gewijzigd in het “2.1 Activiteitenoverzicht”. Dit nieuwe activiteitenoverzicht wordt in minder detail uitgevraagd, waardoor een deel van de huidige invoer in WALS/FMP niet meer van toepassing is. De volgende gegevens in WALS/FMP 6.18.2 zijn niet meer relevant voor de dPi 2018 en hoeven daarom ook binnen je begrotingsvariant niet meer gevuld te worden:
In alle (des)investeringstabellen verdwijnen de dPi-kolommen “Soort investering”, “Indeling” en “Doel”.
Uit de verbetertabellen verdwijnen de dPi-kolommen met het energielabel en conditiescore voor en na investering.
In de vastgoedinstellingen kun je sommige flexibele tabellen koppelen aan een dPi 3.4 bedrijfswaarderapportcategorie. Dit gaat verdwijnen.


Op onze opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing