Met AM krijgt u inzicht in de complexprestaties en past u indien nodig het complexbeleid aan om te optimaliseren en om de gewenste transformatie van de portefeuille te realiseren. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties het model optimaal benutten en daarom leiden we u graag op.

De Gebruikersopleiding is bedoeld voor personen die met AM (gaan) werken, zoals de eindgebruikers en degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een deel van de gegevens. Denk hierbij aan de assetmanager, portefeuillemanager, vastgoedanalist, manager financiën, beleidsadviseur en medewerker financiën. Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van AM en kunnen zij zelfstandig met AM aan de slag. Daarnaast kunnen de deelnemers de uitkomsten analyseren en controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde overzichten.

De opleiding bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk in de vorm van opgaven. Het zwaartepunt ligt hierbij op het zelf werken met AM. De meeste tijd wordt daarom besteed aan het maken van opgaven. De opleiding concentreert zich op werken met het model en dus in mindere mate op het zelfstandig inrichten van het model. Het actualiseren van uw (vastgoed)gegevens komt wel aan de orde, zodat u zelf data kunt synchroniseren. De modelinrichting zelf is specialistisch werk dat doorgaans door consultants van Ortec Finance wordt verzorgd.

De onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

  • Interface AM
  • Aanpassen van kaders en werken met het dashboard
  • Analyseren van complexprestaties
  • Opstellen van alternatief (complex)beleid
  • Vaststellen variant en exporteren naar FMP/WALS
  • Actualiseren gegevens en synchronisatie met Vastgoedregistratie (VGR)

Kosten

De kosten van deze 1-daagse opleiding bedragen € 820,- (vrij van BTW) per persoon. Hierbij is het materiaal en de lunch inbegrepen. Deze opleiding vindt op een locatie van Ortec Finance plaats. De reis- en eventuele verblijfskosten van cursisten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse te verzorgen. De kosten van een inhouse opleiding bedragen € 2.500,- (vrij van BTW) voor een maximum van 6 deelnemers. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor de locatie en de catering.

Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.


Vragen over deze opleiding?

Neem contact op met Bianca Schaper, via info-rem@ortec-finance.com of +31 10 700 56 40.