Met WALS kan de financiële meerjarenprognose voor een woningcorporatie worden opgesteld. WALS kan echter nog veel meer. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties volledig zelfstandig analyses kunnen uitvoeren met het model WALS. Hierbij gaat het onder andere om het opstarten van de meerjarenbegroting, het maken van de tactische vertaling van de strategische visie, het verwerken van het (des)investeringsbeleid, het sturen op maatschappelijke en financiële doelstellingen en het analyseren van risico’s.

De vierdaagse WALS gebruikersopleiding wordt in september georganiseerd op onze locatie in Amsterdam. De opleiding is bedoeld voor personen die met WALS werken, zoals de eindgebruikers en degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een deel van de gegevens. Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van WALS en kunnen zij zelfstandig met WALS aan de slag. Daarnaast kunnen de deelnemers de uitkomsten analyseren en controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde overzichten.

Praktische informatie

Programma opleidingsdagen

09:15 – 09:30 uur Ontvangst
09:30 – 12:30 uur Theorie en opgaven
12:30 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 15:30 uur Theorie en opgaven
15:30 – 16:30 uur Nabespreking cursusprogramma en evaluatie

Wat kunt u verwachten?

Onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

  • Interface en overzichten van WALS
  • De meerjarenbegroting
  • Investeringen
  • Waardering en projectberekeningen

Ieder blok bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk in de vorm van opgaven. Het zwaartepunt ligt hierbij op het zelf werken met WALS. De meeste tijd wordt daarom besteed aan het maken van opgaven.

Planning en locaties

WALS gebruikersopleiding - locatie Amsterdam

Met genoegen informeren wij u dat de volgende WALS Gebruikersopleidingen (locatie Amsterdam) zijn gepland op 2, 3, 9 en 10 september 2019. De opleidingen vinden plaats bij Ortec Finance Amsterdam (Naritaweg 51). Ons kantoor is goed bereikbaar met het OV. Mocht u per auto willen komen dan kunt u dit in het inschrijfformulier aangeven.

Locatie:

Naritaweg 51
1043 BP  Amsterdam
Routebeschrijving

Kosten

De kosten voor de WALS gebruikersopleiding zijn € 2.750,00 per persoon vrij van BTW, inclusief koffie/thee/water, lunch en lesmateriaal. U ontvangt achteraf een factuur. Deze opleiding vindt op een locatie van Ortec Finance plaats. De reis- en eventuele verblijfskosten van cursisten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen. Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse te verzorgen. De kosten van een inhouse opleiding bedragen € 8.700,- (vrij van BTW) voor een maximum van 6 deelnemers. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten van de cursusleider. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor de locatie en de catering.

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande gebruikersopleiding een certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf aangeven.

Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen

Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Inschrijven

WALS gebruikersopleiding - locatie Amsterdam

Inschrijven voor deze vierdaagse WALS gebruikersopleiding kan via deze link.

Vragen over deze opleiding?

Neem contact op met Bianca Schaper, via info-rem@ortec-finance.com of T 010 700 56 40.