Een gezamenlijke beoordeling van Aw en WSW, wat is er nieuw aan?

Onlangs publiceerden Aw en WSW het definitieve gezamenlijke beoordelingskader. Aw en WSW introduceren drie nieuwe gedeelde beoordelingsonderwerpen, namelijk de financiële continuïteit, het bedrijfsmodel en governance & organisatie van de corporatie. Aw en WSW geven aan dat deze onderwerpen ook in onderlinge samenhang zullen worden beoordeeld. Nieuw is ook de wijze van beoordelen en samenwerken tussen beide organisaties. Aw en WSW introduceren ook een getrapte beoordeling met een basis- en verdiepingsbeoordeling op basis van nieuwe risicoscores (hoog, midden, laag). Verder zijn er nieuwe financiële ratio’s of kwantitatieve indicatoren ontwikkeld en zal ook de beleidswaarde een belangrijke rol gaan spelen. Ook zal de beoordeling niet alleen geconsolideerd, maar ook op ‘DAEB en niet DAEB tak niveau’ gaan plaatsvinden. Tenslotte gaat de introductie van het nieuwe beoordelingskader ook samen met de overgang naar SBR en het uitfaseren van Corpodata, wat de implementatie van het nieuwe beoordelingskader extra uitdagend maakt.

Alle corporaties krijgen in 2019 met de nieuwe beoordeling en werkwijze te maken.

Vanuit onze klanten weten we dat de volgende vragen leven: Wat betekent dit nieuwe beoordelingskader nu voor me? Wat gaat er veranderen? Hoe scoor ik op het nieuwe beoordelingsmodel? Hoe kan ik me voorbereiden op de gesprekken met Aw en WSW?

Ortec Finance en Accent begrijpen deze vragen vanuit de sector. We organiseren twee informatiebijeenkomsten op  17 december in Rotterdam en 19 december in Baarn bedoeld voor RvC leden, bestuurders, directeuren financiën en bedrijfsvoering, risicomanagers en controllers. Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij u informeren over het nieuwe beoordelingskader met daarbij vooral aandacht voor de nieuwe elementen.

Daarnaast ontwikkelden wij ook een zelfbeoordeling die we gratis beschikbaar stellen voor alle deelnemers van de informatiebijeenkomsten. Met deze zelfbeoordeling kunnen corporaties zichzelf scoren op het nieuwe beoordelingskader. Deze zelfbeoordeling is geschikt voor de basisbeoordeling. Als onderdeel van de zelfbeoordeling leveren wij een Excelbestand waarmee de meeste kwantitatieve indicatoren kunnen worden bepaald. Andere meer subjectieve scores kunnen dan door het management worden ingeschat, waarmee uiteindelijk een volledig beeld ontstaat.

Indien gewenst kunnen we met corporaties het gesprek aangaan over de zelfbeoordeling door bijvoorbeeld interactieve sessies met bestuur, management teams of RvC’s. Tevens bieden we ondersteuning bij een eventuele verdere verdieping op de drie hoofdcomponenten van de basisbeoordeling.

Ortec Finance en Accent versterken elkaar

Ortec Finance en Accent bestrijken met hun dienstverlening het hele gezamenlijke beoordelingskader van Aw en WSW. In het financiële en portefeuille strategie domein van het kader bent u bekend met Ortec Finance, dat al 25 jaar een combinatie van geavanceerde modellen, innovatieve technologie en diepgaande marktkennis biedt in de corporatiesector. In het governance & organisatie domein van het kader is Accent voor veel corporaties een sparringpartner. Accent ondersteunt corporaties op het gebied van inrichting en ondersteuning van toezicht en besturing, strategisch risicomanagement, het verbinden van doelstellingen met strategische risico’s, risicobereidheid en risicocultuur.

Datum/Locatie

Datum: 17 december 2018
Locatie: Ortec Finance | Boompjes 40 | 3011 XB Rotterdam

Datum: 19 december 2018
Locatie: Accent | Amalialaan 126 E | 3743 KJ Baarn

Kosten

De kosten voor het volgen van de informatiebijeenkomst bedragen € 295, vrij van BTW. De kosten van de informatiebijeenkomst zijn inclusief koffie/thee/water en informatiemateriaal inclusief de zelfbeoordelingstool.

Certificaat

De opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO, CRKBO erkend. Indien gewenst kunt u voor deze informatiebijeenkomst een certificaat met 2 Permanente Educatie punten van ons ontvangen. U kunt dit op de dag zelf aangeven.

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Op de informatiebijeenkomst zijn de algemene voorwaarden opleidingen van Ortec Finance van toepassing. In het online inschrijfformulier wordt u gevraagd wel of niet akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Wij willen u vriendelijk verzoeken vóór het invullen van het formulier kennis te nemen van de voorwaarden.

Inschrijven

Inschrijven voor de informatiebijeenkomst kan via deze link.

Heeft u nog vragen?

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen over de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Bianca Schaper telefonisch via 010-700 56 40 of per e-mail info-rem@ortec-finance.com