Binnen corporaties komen veel medewerkers in aanraking met WALS. Het gaat hier niet alleen om de gebruiker, maar ook om de financieel analist, een controller, de manager financiën of een beleidsmaker. Hoe meer rollen binnen uw organisatie de mogelijkheden van WALS kennen, hoe breder WALS gedragen wordt en hoe beter de resultaten worden begrepen. Het doel van deze opleiding is om kennis met betrekking tot WALS binnen de organisatie te verspreiden om WALS beter in het proces te kunnen inbedden.

De opleiding "WALS in uw organisatie" is bedoeld voor medewerkers die de resultaten interpreteren, zoals managers financiën en controllers. De opleiding is ook relevant voor medewerkers die informatie moeten aanleveren of beslissingen maken die impact hebben op de inrichting. Hiermee is de opleiding het gehele jaar relevant met een specifieke nadruk op de begrotingsperiode.

De opleiding bestaat uit 1 dag, waarin de volgende drie onderdelen aan bod komen:

  • Inleiding WALS
  • Volledigheid input
  • Analyse output

Kosten

Deelname aan deze opleiding kost € 820,- (vrij van BTW) per cursist. Dit bedrag is inclusief lunch en opleidingsmateriaal. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse bij uw corporatie te verzorgen. De kosten van een inhouse opleiding bedragen € 2.550,- (vrij van BTW) voor een maximum van 6 deelnemers. Dit bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten van de cursusleider. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor de locatie en de catering.

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande open gebruikersopleiding een certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf aangeven.

Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen

Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Vragen over deze opleiding?

Neem contact op met Bianca Schaper, via info-rem@ortec-finance.com of +31 10 700 56 40.