Met SBI maakt u een portefeuillestrategie die financieel haalbaar is en voldoet aan uw wensportefeuille. Ortec Finance streeft ernaar dat corporaties het model optimaal benutten en daarom leiden we u graag op.

De Gebruikersopleiding is bedoeld voor personen die met SBI (gaan) werken, zoals de eindgebruikers en degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van een deel van de gegevens. Denk hierbij aan de portefeuillemanager, manager financiën, beleidsadviseur en medewerker financiën. Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van SBI en kunnen zij zelfstandig met SBI aan de slag. Daarnaast kunnen de deelnemers de uitkomsten analyseren en controleren aan de hand van de daarvoor bedoelde overzichten.

De opleiding bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk in de vorm van opgaven. Het zwaartepunt ligt hierbij op het zelf werken met SBI. De meeste tijd wordt daarom besteed aan het maken van opgaven. De opleiding concentreert zich op werken met het model en dus in mindere mate op het zelfstandig inrichten van het model. De ijking van SBI met FMP/WALS passeert wel de revue, maar wordt niet tot in detail uitgelegd. Dit is specialistisch werk dat is weggelegd voor zeer ervaren gebruikers en doorgaans door consultants van Ortec Finance wordt verzorgd.

De onderwerpen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

  • Portefeuillestrategie: proces en financiële restricties
  • Wensportefeuille vs. haalbare portefeuille
  • Interface SBI
  • Maatregelen en verplichtingen
  • Feedbackloop SBI
  • Huurbeleid en kasstromen DAEB/Niet-DAEB
  • Gevoeligheidsanalyse

Kosten

De kosten van deze 1-daagse opleiding bedragen € 820,- (vrij van BTW) per persoon. Hierbij is het materiaal en de lunch inbegrepen. Deze opleiding vindt op een locatie van Ortec Finance plaats. De reis- en eventuele verblijfskosten van cursisten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse te verzorgen. De kosten van een inhouse opleiding bedragen € 2.500,- (vrij van BTW) voor een maximum van 6 deelnemers. De corporatie draagt in het geval van een inhouse opleiding zorg voor de locatie en de catering.

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande gebruikersopleiding een certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf aangeven.

Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen

Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Vragen over deze opleiding?

Neem contact op met Bianca Schaper, via info-rem@ortec-finance.com of +31 10 700 56 40.