Ortec Finance blikt na afloop van de marktwaarderingsronde 2018 terug op de gemaakte keuzes in de marktwaardering van het vastgoed. Door middel van het uitvoeren van een analyse, grijpt Ortec Finance de mogelijkheid aan om de ontwikkeling van de marktwaarde en de mutaties in de vrijheidsgraden tussen waarderingsjaren 2017 en 2018 in beeld te brengen. Is de exit yield bijvoorbeeld in dezelfde mate als vorig jaar toegepast of is de hoogte van de exit yield juist veranderd? Wat is het effect van deze aanpassing en is deze vergelijkbaar voor waarderingen van corporaties in de regio?

Voorafgaand aan het uitvoeren van de analyse, wordt om toestemming gevraagd om uw jaarrekeningwaardering in TMS te mogen gebruiken. De jaarrekeningwaardering bestaat uit objectgegevens, waarderingsparameters en de waarderingen zelf. Deelname houdt in dat de door u aan te leveren informatie niet verder wordt verspreid en niet te herleiden zal zijn uit publicaties.

Indien u deelneemt aan het onderzoek, ontvangt u gratis een rapport met daarin de analyse van de door u uitgevoerde waardering. Ook indien u niet of nauwelijks gebruik maakt van de full-versie van het handboek, kan dit rapport interessant zijn. Door de vergelijking met andere waarderingen, verkrijgt u inzage in de eventuele meerwaarde van de extern getaxeerde marktwaardes.

Na afronding van de analyse wordt, op 4 juli 2019, de kennisbijeenkomst ‘Ortec Finance Marktpresentatie Vastgoedwaarderingen’ georganiseerd waarin de resultaten (uiteraard geanonimiseerd) zullen worden toegelicht en waarbij gelegenheid bestaat voor discussie. Ook zullen externe sprekers ingaan op de gepresenteerde resultaten en deze vanuit hun rol interpreteren.

Kosten

Tegenover deelname aan de kennisbijeenkomst staat een vergoeding van € 400,- per persoon. Vrij van BTW. De kosten van de kennisbijeenkomst zijn inclusief koffie/thee/water en lunch. De bijeenkomst vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Certificaat

De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande open gebruikersopleiding een certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf aangeven.

Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen

Op deze opleiding zijn onze Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Vragen over deze opleiding?

Neem contact op met Manja Horn, via Manja.Horn@ortec-finance.com of +31 20 700 97 45.

Contact