Beide bedrijven bundelen hun krachten in een investeringsanalysetool. Eén tool voor het doorrekenen van investeringsanalyses voor zowel nieuwbouw, renovatie, sloop/nieuwbouw alsmede aankoop. Op transparante, doelmatige en eenduidige wijze gepresenteerd in een factsheetrapportage.

Afgelopen jaar hebben beide bedrijven de handen in een geslagen en gezamenlijk een tool ontwikkeld. We zijn trots op deze mooie samenwerking en hopen gezamenlijk veel corporaties te helpen met het maken van de juiste keuzes als het gaat om investeren in nieuw en bestaand vastgoed. Zo is de tool voorzien van de gecertificeerde rekenregels van Ortec Finance en biedt SMART met haar kennis ten aanzien van taxaties en investeringsanalyses het juiste advies met betrekking tot de te hanteren parameters. Met daarbij mogelijkheden om het resultaat te objectiveren (door validatie) en/of te relativeren (door benchmarking) op basis van honderden vergelijkbare investeringsprojecten van corporaties door het hele land.

Contact