Veel corporaties zijn recent gestart of zullen op korte termijn starten met de voorbereidingen voor de marktwaardering 2019. Vanuit Ortec Finance delen wij daarom graag de releaseplanning van Ortec Finance TMS en gaan we aanvullend in op de voorbereidingen die u zelf kunt treffen.

Releaseplanning Ortec Finance TMS

Voor de waarderingsronde 2019 staan twee releases van Ortec Finance TMS gepland:

  • release 2019.1 in oktober, en
  • release 2019.2 in december.

Ortec Finance TMS 2019.1

Ortec Finance TMS 2019.1 zal eind oktober worden opgeleverd. In deze release richten wij ons op de diverse gebruikerswensen. Het gaat hierbij om wensen aangedragen door zowel corporaties als taxateurs. De release bevat onder andere verbeteringen van de rapportages, het gebruik van de vrijheidsgraden, controlemogelijkheden en het importeren van de vastgoedgegevens.

Voorbereidingen Waarderingsronde 2019

Release 2019.1 stelt prijspeil 31-12-2019 beschikbaar. Met het vooruitzicht van het beschikbaar komen van het prijspeil 31-12-2019 in TMS, is het advies om spoedig aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor de waarderingsronde 2019. Met behulp van het objectgegevensbestand 2018, beschikbaar via de exportfunctionaliteit in TMS, kunt u de objectgegevens 2019 actualiseren. Het is van belang om de marktwaardering 2018 in TMS op de status ‘Definitief’ te plaatsen.

Wanneer release 2019.1 beschikbaar is, kunt u overgaan tot import van de geactualiseerde objectgegevens. Vanaf dat moment kunt u ook diverse datacontroles en rapportages raadplegen om uw data te valideren en vervolgens tot een eerste (basis)waardering te komen. Let op: dit zijn nog de rekenregels conform de marktwaardering 2018.

N.B.: wilt u al vóór oplevering van release 2019.1 de objectgegevens met prijspeilmoment 31-12-2019 importeren, dan is dit mogelijk. Ook nu is het van belang om de marktwaardering 2018 in TMS eerst op de status ‘Definitief’ te plaatsen. Het importeren kan door de situatiedatum in het importscherm aan te passen naar 31-12-2019. Vóór oplevering van release 2019.1 is het echter nog niet mogelijk om met deze nieuwe gegevens een waardering uit te voeren.

Zodra Ortec Finance TMS - versie 2019.1 beschikbaar komt, wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Ortec Finance TMS 2019.2

Na publicatie van het Waarderingshandboek 2019, komt Ortec Finance TMS release 2019.2 zo snel mogelijk beschikbaar. De timing van de release is afhankelijk van het moment van publicatie van het Waarderingshandboek 2019 en van de aard en omvang van de wijzigingen die in de handboekupdate zijn verwerkt.

Naar verwachting zal release 2019.2 van Ortec Finance TMS in december beschikbaar worden gesteld. In release 2019.2 zullen geen nieuwe gebruikerswensen of aanvullende aanpassingen worden doorgevoerd. Hierdoor wordt het mogelijk om zo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen van het Waarderingshandboek 2019, release 2019.1 beschikbaar te stellen.

Zodra Ortec Finance TMS – versie 2019.2 beschikbaar komt, wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Meer informatie?

Heeft u vragen en/of opmerkingen over Ortec Finance TMS en/of het marktwaardeproces 2019? Neem dan contact op met de servicedesk TMS via +31 10 700 55 52 of servicedesktms@ortec-finance.com.