Jaarlijks organiseert Ortec Finance exclusief voor SBI-klanten een gebruikersdag. Het doel van de bijeenkomst is om inhoudelijke onderwerpen op het gebied van portefeuillemanagement met elkaar te bespreken, kennis en ervaring uit te wisselen met betrekking tot het gebruik van SBI en de toekomstige ontwikkelingen in SBI te delen.

Praktische informatie

Op donderdag 20 december 2018 staat de volgende SBI Gebruikersdag gepland. Deze dag vindt plaats bij ons ‘thuis’ in Rotterdam. We komen bij alle klanten over de vloer en daarom vinden we het leuk wanneer je nu bij ons komt. Gelijk een mooie gelegenheid om een aantal andere collega’s van Ortec Finance ook eens te ontmoeten.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk buiten de files om kan reizen, begint de dag om 10 uur en sluiten we af rond 15 uur. Voor de lunch wordt gezorgd. Hieronder een overzicht van de onderwerpen die aan de orde komen.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de dag staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Ontwikkelingen bij Ortec Finance en nieuwe functionaliteiten SBI

Rond de jaarwisseling leveren we weer nieuwe functionaliteiten op in SBI. We laten zien welke verbeteringen zijn aangebracht in het product. Met de komst van de beleidswaarde is het vanzelfsprekend dat deze ook in SBI beschikbaar komt. We besteden hierbij ook aandacht aan een nieuwe macro voor het genereren en importeren van de vastgoedbestanden. Dit was een wens die vorig jaar tijdens de gebruikersdag is geuit en die hebben we opgepakt. Daarnaast staan we stil bij andere relevante (software)ontwikkelingen binnen Ortec Finance die mogelijk jouw werk (gaan) raken.

Portefeuillemanagement in de Planning & Control cyclus

Hoe sluit het proces van portefeuillemanagement aan op de planning & control cyclus? Wat is een goed moment om je data te actualiseren? Hoe sluit de data actualisatie aan bij de vastgoedwaardering en hoe stel ik de juiste kaders op voor het asset management? Over deze vragen (en meer) gaan we in gesprek. Daarnaast is een kijkje in de keuken van een collega-corporatie altijd leerzaam en leuk. We geven onze eigen visie, maar zouden ook graag een corporatie aan het woord laten over de wijze waarop SBI bij ben is verankerd in de jaarlijkse cyclus. Een mooie gelegenheid om te laten zien hoe Ortec Finance het aanpakt en te reflecteren bij de experts uit de sector?

Excursie: Lunch Markthal

Deze dag staat ook in het teken van elkaar ontmoeten en daarom combineren we het nuttige met het aangename. De Markthal ligt op 5 minuten van ons kantoor. Wij verzorgen een lunch. Voor een ieder die de Markthal nog nooit heeft gezien is dit alleen al een reden te komen!

Interactie: hoe organiseer je een succesvolle knoppensessie?

We gaan met elkaar in gesprek over de zogenaamde ‘knoppensessies’. We komen bij veel van jullie over de vloer en zien verschillende werkwijzen. Hoe doe jij dat? Wat zijn jouw ervaringen en dilemma’s? Zet je het wel of niet in voor het gesprek met stakeholders?

PE Punten

Indien gewenst kan je voor onze opleidingen een certificaat met Permanente Educatie punten van ons ontvangen. Geef dit op de dag zelf, bij binnenkomst, even aan.

Aanmelden

U kunt zich via deze link aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Contact